Posudek o invaliditě s platností na dobu určitou

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

doba, po kterou je přes den světlo, se opět pomalu, ale jistě prodlužuje a sluníčko nás nezřídka láká ven na alespoň krátkou procházku. Přesto věříme, že si najdete chvilku klidu a začtete se do našeho nejnovějšího článku z pravidelné rubriky Na skok do poradny.

V předchozím vydání jsme se věnovali příspěvku na péči – konkrétně otázce, jak postupovat v případě posudku s platností na dobu určitou. Dnes se zaměříme opět na posudek platný pouze na dobu určitou, avšak tentokrát v kontextu invalidity.

O tom, který stupeň invalidity člověku náleží, rozhoduje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ten kromě poklesu pracovní schopnosti do posudku uvádí také informaci o době platnosti posudku – na omezenou dobu (např. 1 rok, 2 roky, 5 let apod.), nebo sdělení, že s ohledem na povahu zdravotního stavu nepovažuje přezkum za nezbytný a posudek má tedy trvalou platnost. Zda Vás v případě posudku na dobu určitou pozve ČSSZ k přezkumu zdravotního stavu, nebo nikoliv, záleží podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na tom, jestli Vám je vyplácen invalidní důchod, nebo zda Vám na něj nevznikl nárok z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby účasti na sociálním pojištění.

V případě, že Vám invalidní důchod přiznán a vyplácen je, hlídá si platnost posudku ČSSZ. Tato instituce tedy v době blížícího se konce platnosti posudku sama iniciuje přezkum Vašeho zdravotního stavu. V případě, že dojde k výraznější změně Vašeho zdravotního stavu v průběhu platnosti posudku, můžete samozřejmě o přezkum požádat sami – více jsme se této oblasti věnovali v dřívějším článku.

Pokud Vám však invalidní důchod nebyl přiznán z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby účasti na sociálním pojištění, je nezbytné, abyste si dobu platnosti posudku hlídali sami a v době blížícího se konce platnosti posudku sami požádali o nové posouzení zdravotního stavu. Přezkum zdravotního stavu může iniciovat případně také úřad práce, pro který je informace o invaliditě důležitá zejména z důvodu využívání různých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (např. se jedná o příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod.).

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

28.01.2021 |