Předvánoční skok mezi paragrafy

Milí čtenáři.

V listopadovém Zpravodaji jsme vás informovali o schválení zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 Kč na 900 Kč. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023. Bude vyplacena automaticky, není třeba se o nic starat.

Zvýšený příspěvek na mobilitu pro osoby, které využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci bude ve výši 2 900 Kč vyplácen za prosinec v lednu 2023. Je třeba si u zdravotní pojišťovny vyžádat potvrzení o zápůjčce.

Zvyšuje se i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny z nynějších 400 tisíc korun na 500 tisíc korun. Tato pomůcka umožní zůstat lidem, kteří se bez ní neobejdou, co nejdéle v domácí péči. Součet vyplacených příspěvků za 60 kalendářních měsíců se nemění a nadále činí 800 tisíc korun (případně 850 tisíc korun, pokud je přiznán příspěvek na zvedací plošinu).

V řízení o příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu OZP přichází zjednodušení administrativy. Podklady pro rozhodnutí, již nebude nutné předkládat originály listin, stačí pouze fotokopie.

Dodavatelé energií začali rozesílat nové ceníky za energie, které vláda zastropovala. Může se stát, že i když je cena zastropovaná, bude pro mnohé z nás vysoká. Proto připomínám vládní program pomoci „Deštník proti drahotě“.

Milí čtenáři, se svými dotazy se na mne neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme zorientovat se a nalézt vhodné řešení.

Spokojeně prožité vánoční dny. Zdraví, dobrou mysl po celý nový rok a na setkávání mezi paragrafy s Vámi se těší.

Mgr. Kateřina Havlíková, sociální pracovnice

30.11.2022 |