Preventivní opatření ve Fenixu

Vážené klientky, vážení klienti,

v souvislosti se zhoršením koronavirové epidemie přistoupilo ParaCENTRUM Fenix k některým preventivním opatřením.

Aktivizační cvičení a nácviky soběstačnosti běží nadále podle harmonogramu, případné změny Vám sdělí Mgr. Kristýna Náhlíková.

Stejně tak služba osobní asistence funguje podle předem sjednaného rozvrhu, o případných změnách by vás informovala Lucie Sikora, DiS., případně Iveta Kučerová.

Ve společenské místnosti je možné využívat MOTOmed i Smove. Až do odvolání jsou však mimo provoz posilovna a stolní tenis.

Služba odborné sociální poradenství je pro vás stále k dispozici, avšak pouze prostřednictvím telefonu a v elektronické podobě (e-mail či on-line poradna). Kontakty na naše sociální poradenství naleznete na našich internetových stránkách.

Prosíme klienty i doprovázející pečující osoby, aby si při vstupu do budovy vydezinfikovali ruce, v prostorách ParaCENTRA FENIX používali správně nasazené (přes nos i ústa) roušky či respirátory a aby udržovali bezpečné rozestupy. Dodržováním těchto několika základních pravidel se chráníme všichni navzájem.

Věříme, že se aktuální nepříliš příznivá situace brzy opět alespoň trochu uklidní a budeme se moct vrátit k běžnému provozu.

13.10.2020 |