Příspěvek na péči a sociální šetření

Probíhá v případě řízení o přiznání či zvýšení příspěvku na péči sociální šetření? Jak takové šetření vypadá?

Ano, v případě podané žádosti o příspěvek na péči nebo jeho zvýšení probíhá sociální šetření, a to obvykle v místě bydliště žadatele. V případě dlouhodobé hospitalizace žadatele může toto šetření proběhnout také např. v rehabilitačním ústavu. Termín šetření je s žadatelem vždy předem domluven.

Během šetření pracovník úřadu práce zjišťuje, nakolik žadatel zvládá životní potřeby související s péčí o vlastní osobu a základní péčí o domácnost stanovené zákonem (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Má k dispozici formulář, do kterého si dělá k jednotlivým bodům poznámky na základě probíhajícího rozhovoru a také svého pozorování, podle potřeby se doptává.
Vhodná je přítomnost také pečující osoby. Ta kromě běžné pomoci může v případě potřeby korigovat odpovědi žadatele tak, aby odpovídaly skutečnosti – někteří žadatelé totiž mají (ve snaze zapůsobit dojmem menší závislosti na pomoci druhých) tendence tvrdit, že zvládnou více věcí, než opravdu dokáží. To ale může v konečném důsledku zapříčinit třeba i přiznání nižšího stupně závislosti, než jaký by odpovídal žadatelově zdravotnímu stavu.

Z proběhlého šetření vzniká zápis, který si na místě přečte a následně ho (pokud k němu nemá žádné připomínky) podepíše žadatel o příspěvek, pracovník úřadu práce a také přítomná pečující osoba.

Poté, co proběhne sociální šetření, je žádost postoupena posudkovému lékaři, který na jeho základě a na základě lékařských zpráv (vyžádá si informace od praktického lékaře žadatele) stanoví stupeň závislosti žadatele.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

22.10.2018 |