Příspěvek na zvláštní pomůcku a doklad o jeho využití

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na úvod naší pravidelné rubriky pro vás máme velmi důležitou informaci. Některá média na konci roku 2018, případně na začátku roku 2019 mylně informovala o tom, že zvýšení příspěvku na péči proběhne již od ledna 2019. Není tomu tak. O zvyšování příspěvku na péči ve III. a IV. stupni musí ještě jednat Senát (měl by to projednávat na schůzi začínající 30. ledna 2019) a schválené znění pak musí podepsat prezident České republiky. V případě, že vše proběhne hladce, lze zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni očekávat odhadem nejdříve v dubnu 2019, zvýšení příspěvku ve III. stupni pak až od 1. července 2019.

Budou-li změny schváleny, budou příjemci o zvýšení vyplácené částky informováni dopisem.

O schválení všech změn vás budeme samozřejmě informovat.

Musím nějak dokládat využití poskytnutého příspěvku na zvláštní pomůcku?

Ano, využití poskytnutého příspěvku na zvláštní pomůcku je nezbytné úřadu práce doložit, a to co nejdříve po uhrazení pořizované pomůcky.

Přiznaný příspěvek na zvláštní pomůcku je nezbytné využít do 3 měsíců ode dne, kdy jej úřad práce odešle na Vámi uvedený účet. Dokladem využití příspěvku v určité výši a k účelu tomu určenému je pak obvykle faktura a výpis z účtu (pokud platba proběhne bezhotovostně), případně příjmový doklad od prodejce (pokud proběhne platba v hotovosti).

V případě, že již v době přiznání příspěvku na danou pomůcku víte, že její výroba či úprava bude trvat déle než 3 měsíce (často např. v případě koupě nebo úpravy automobilu či tzv. schodišťové plošiny apod.), je nezbytné obrátit se co nejdříve na pracovníka úřadu práce, který Vaši žádost vyřizuje či vyřizoval. S ním se domluvíte na pozdržení výplaty daného příspěvku – buďto do určitého data, nebo do doby, než pracovníka opět kontaktujete.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován na dobu 5 let, v případě osobního automobilu pak na 7 let. Z tohoto důvodu má úřad práce možnost kontrolovat používání pomůcky, na kterou byl příspěvek přiznán, i v průběhu této doby.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

28.01.2019 |