Příspěvek na zvláštní pomůcku a doklad o jeho využití

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na úvod naší pravidelné rubriky pro vás máme velmi důležitou informaci. Některá média na konci roku 2018, případně na začátku roku 2019 mylně informovala o tom, že zvýšení příspěvku na péči proběhne již od ledna 2019. Není tomu tak. O zvyšování příspěvku na péči ve III. a IV. stupni musí ještě jednat Senát (měl by to projednávat na schůzi začínající 30. ledna 2019) a schválené znění pak musí podepsat prezident České republiky. V případě, že vše proběhne hladce, lze zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni očekávat odhadem nejdříve v dubnu 2019, zvýšení příspěvku ve III. stupni pak až od 1. července 2019.

Budou-li změny schváleny, budou příjemci o zvýšení vyplácené částky informováni dopisem.

O schválení všech změn vás budeme samozřejmě informovat.

Musím nějak dokládat využití poskytnutého příspěvku na zvláštní pomůcku?

Ano, využití poskytnutého příspěvku na zvláštní pomůcku je nezbytné úřadu práce doložit, a to co nejdříve po uhrazení pořizované pomůcky.

Přiznaný příspěvek na zvláštní pomůcku je nezbytné využít do 3 měsíců ode dne, kdy jej úřad práce odešle na Vámi uvedený účet. Dokladem využití příspěvku v určité výši a k účelu tomu určenému je pak obvykle faktura a výpis z účtu (pokud platba proběhne bezhotovostně), případně příjmový doklad od prodejce (pokud proběhne platba v hotovosti).

V případě, že již v době přiznání příspěvku na danou pomůcku víte, že její výroba či úprava bude trvat déle než 3 měsíce (často např. v případě koupě nebo úpravy automobilu či tzv. schodišťové plošiny apod.), je nezbytné obrátit se co nejdříve na pracovníka úřadu práce, který Vaši žádost vyřizuje či vyřizoval. S ním se domluvíte na pozdržení výplaty daného příspěvku – buďto do určitého data, nebo do doby, než pracovníka opět kontaktujete.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován na dobu 5 let, v případě osobního automobilu pak na 7 let. Z tohoto důvodu má úřad práce možnost kontrolovat používání pomůcky, na kterou byl příspěvek přiznán, i v průběhu této doby.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.

28.01.2019 |