Příspěvek na zvláštní pomůcku a sociální šetření

Probíhá v případě řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku sociální šetření? Jak takové šetření případně vypadá?

V listopadovém vydání Zpravodaje jsme se věnovali sociálnímu šetření v případě příspěvku na péči. Dnes se zaměříme na sociální šetření v případě podané žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku.

V současné době není podle vyjádření pracovnice úřadu práce jednotná metodika upravující, zda a v jaké podobě má probíhat sociální šetření v případě žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. Každá pobočka úřadu práce má vypracované vlastní vnitřní stanovy, které mj. sociální šetření u žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku upravují.

Obecně však lze říct, že obvykle nějaké základní sociální šetření v místě bydliště žadatele probíhá. Průběh sociálního šetření se pak odvíjí od toho, na jakou pomůcku je příspěvek určen. Například v případě žádosti o příspěvek na schodišťovou plošinu se během šetření zjišťuje, zda překážku není možné překonat s využitím schodolezu, případně jiným méně nákladným způsobem (např. nájezdová plošina, ližiny), nebo zda jsou dostatečné prostory pro namontování a užívání schodišťové plošiny (např. šířka schodiště apod.). V případě žádosti o příspěvek na úpravu bytu či koupelny a WC je pak předmětem sociálního šetření zjištění aktuálního (nevyhovujícího) stavu (např. úzké zárubně dveří, sprchový kout s vaničkou, nízko umístěné umyvadlo apod.). Sociální šetření u žádosti o příspěvek na nákup motorového vozidla pak má podobu doložení obvykle čtvrtletních příjmů žadatele a společně posuzovaných osob. Od 1. ledna 2018 by naopak již nemělo probíhat žádné sociální šetření prováděné za účelem zjištění celkových sociálních a majetkových poměrů.

Sociální šetření provádějí pracovníci úřadu práce, a to vždy v předem domluveném termínu.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.
sociální pracovnice


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

27.11.2018 |