Příspěvek na zvláštní pomůcku a sociální šetření

Probíhá v případě řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku sociální šetření? Jak takové šetření případně vypadá?

V listopadovém vydání Zpravodaje jsme se věnovali sociálnímu šetření v případě příspěvku na péči. Dnes se zaměříme na sociální šetření v případě podané žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku.

V současné době není podle vyjádření pracovnice úřadu práce jednotná metodika upravující, zda a v jaké podobě má probíhat sociální šetření v případě žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. Každá pobočka úřadu práce má vypracované vlastní vnitřní stanovy, které mj. sociální šetření u žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku upravují.

Obecně však lze říct, že obvykle nějaké základní sociální šetření v místě bydliště žadatele probíhá. Průběh sociálního šetření se pak odvíjí od toho, na jakou pomůcku je příspěvek určen. Například v případě žádosti o příspěvek na schodišťovou plošinu se během šetření zjišťuje, zda překážku není možné překonat s využitím schodolezu, případně jiným méně nákladným způsobem (např. nájezdová plošina, ližiny), nebo zda jsou dostatečné prostory pro namontování a užívání schodišťové plošiny (např. šířka schodiště apod.). V případě žádosti o příspěvek na úpravu bytu či koupelny a WC je pak předmětem sociálního šetření zjištění aktuálního (nevyhovujícího) stavu (např. úzké zárubně dveří, sprchový kout s vaničkou, nízko umístěné umyvadlo apod.). Sociální šetření u žádosti o příspěvek na nákup motorového vozidla pak má podobu doložení obvykle čtvrtletních příjmů žadatele a společně posuzovaných osob. Od 1. ledna 2018 by naopak již nemělo probíhat žádné sociální šetření prováděné za účelem zjištění celkových sociálních a majetkových poměrů.

Sociální šetření provádějí pracovníci úřadu práce, a to vždy v předem domluveném termínu.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.
sociální pracovnice

27.11.2018 |