Firemní partnerství

Staňte se partnerem ParaCENTRA Fenix při začleňování vozíčkářů zpět do života

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poranění míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpíráme vás v náročné životní změně, ukazujeme cestu a bojujeme jako lvi za lepší společenské začlenění a kvalitu života osob s poraněním míchy.

Pojďte do toho s námi

Mnoho projektů jsme uskutečnili vlastními silami i za podpory státního sektoru. Někdy však narážíme na byrokratickou mašinerii a nedostatek lidských i finančních zdrojů, a právě v tuto chvíli oceňujeme pomoc našich dlouholetých partnerů z řad firem a to na všech úrovních spolupráce.

My pro vás

Přednášky a besedy

Prevence má smysl. Šíříme ji mezi lidmi už léta.

Přednášky a besedy

Zaměstnanecké a dětské dny

Pozvěte nás, můžeme být součástí zaměstnaneckého dne.

Zaměstnanecké a dětské dny

Akce pro partnery

Příležitosti k setkání partnerů, klientů, zaměstnanců.

Akce pro partnery

PR a reklamní prostor

Chcete svoji společenskou zodpovědnost prodat ven? Víme jak.

PR a reklamní prostor

Vy pro nás

Věcná pomoc

Přebývá vám užitečná věc? Sem s ní!

Věcná pomoc

Organizace akcí

Roztáčíme život naplno.

Organizace akcí

Dobrovolnické dny

Chcete přiložit ruku k dílu? Kdykoliv!

Dobrovolnické dny

Finanční pomoc

Nebudeme lhát. Bez ní se neobejdeme.

Finanční pomoc

Máte otázky?

Proč ParaCENTRUM Fenix existuje?

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Jde o to, aby každý, kdo si projde spinálním traumatem, mohl žít co nejvíce dle vlastních představ a byl co možná nejvíce soběstačný.

Kdo jsou naši klienti?

Cílovou skupinu naší organizace představují lidé nad patnáct let se získaným postižením míchy. Pokud to naše prostředky umožňují, poskytujeme pomoc i lidem s jiným druhem tělesného postižení.

Jaké služby ParaCENTRUM Fenix poskytuje?

Snažíme se nabídnout pomoc v co nejvíce oblastech. Ať už se jedná o pomoc se zvládnutím nové situace, pohybová a kondiční cvičení, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, správný sed na vozíku, pořízení nebo přestavbu bezbariérového bydlení, právní pomoc v problému souvisejícím s handicapem, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci, hledání nového zaměstnání nebo i výběr vhodné destinace na dovolenou, pro naše klienty jsme vždycky tady.

Čeho chceme konkrétně dosáhnout?

Usilujeme o to, aby každý člověk se získaným postižením míchy mohl žít co možná nejvíce podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci a vůli okolí. Snažíme se ovlivňovat i legislativu, pokud se ukáže, že nějaká záležitost představuje skutečnou překážku pro více lidí se získaným postižením míchy.

Jak hodláme stanoveného cíle dosáhnout?

Máme specialisty a odborníky napříč celým spektrem různých služeb. A všichni děláme maximum pro to, abychom svoji práci odvedli co nejlépe.

Kdo stojí v čele ParaCENTRA Fenix?

Spolek navenek zastupuje pan předseda Ladislav Loebe. Ten zároveň hájí práva spolku a práva našich klientů. Chod organizace zajišťuje pan ředitel Michal Odstrčil.

Proč by mě měla činnost ParaCENTRA Fenix zajímat?

Možná se Vám naše činnost zamlouvá, možná chcete pomoci dobré věci, možná máte osobní zkušenost. Sami víte nejlépe, jak jste na nás narazili a jenom Vy sami můžete rozhodnout, zda šlo o naše první a poslední setkání.

Mám jistotu, že peníze budou použity na pomoc pro klienty?

Samozřejmě. Všechny prostředky, které obdržíme od našich dárců, využíváme výhradně k zajištění chodu centra. Veškeré naše výdaje a zisky navíc kontroluje naše revizní komise, takže máte jistotu, že se peníze nikam neztrácí, ani nejsou využívány na něco jiného.

Kdy můžu přispět?

Kdykoliv. Číslo našeho konta je veřejně přístupné. Můžete se rozhodnout, zda nám peníze věnujete jednorázově nebo zda budete přispívat pravidelně. Sami můžete určit, zda máme peníze využít na konkrétní věc, nebo zda nám co do jejich použití dáte volnou ruku.

Můžu pomoci i jinak?

Každá pomoc se počítá. Můžete nám chodit pomáhat přímo k nám na ulici Netroufalky, nabídnout pomocnou ruku při některé z našich osvětových akcí pro veřejnost nebo nám věnovat hmotný dar. Stačí nám dát vědět, že máte zájem pomáhat, společně něco vymyslíme.


Možnosti tu jsou

pište:arientova@pcfenix.cz, volejte:+420 604 233 753

Michaela Arientová

fundraiser

Informace jako na dlani

Přihlaste se ke zpravodaji a mějte aktuální přehled o dění ve Fenixu.

     Souhlasím se zasíláním Zpravodaje