Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Naše projekty

Stop úrazům

Preventivní besedy pro základní a střední školy
stop urazum big 79c724c9

Projekt ParaCENTRA Fenix s názvem „Stop úrazům“ nabízí inovativní přístup k prevenci úrazů. Tento projekt cílí na studenty druhého stupně základních škol a žáky středních škol. Preventivní besedy mají za cíl informovat o tom, jak předcházet úrazům a co následuje, když se úraz stane. Besedy vynikají interaktivním formátem, protože jsou prováděny fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem společně s klientem ParaCENTRA Fenix, který prošel osobní zkušeností s poškozením míchy. 

Fyzioterapeut má za úkol se třídou probrat rizikové situace i důvody, jak se do nich může člověk dostat. Následuje velmi zajímavý výklad o anatomii páteře a míchy, který je názorně vysvětlen na barevném modelu páteře míchy a míšních nervů. Poté následuje životní příběh klienta – upřímná zpověď a odpovědi na všechny osobní dotazy studentů, ale i informace o tom, jak se dá i po poškození míchy obdivuhodně ustát svůj osud a žít plnohodnotný a aktivní život.

Tato kombinace odborného vedení fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta a autentického sdílení zkušeností klienta poskytuje studentům nejen teoretické znalosti, ale i praktické pohledy na téma úrazů. Studenti se nejen dozvídají o rizikových situacích, ale také se učí o anatomii páteře a míchy. Největším přínosem jsou však autentické příběhy klientů, kteří sdílejí své zkušenosti s úrazem a ukazují, jak lze i po této životní změně žít plnohodnotný a aktivní život. Projekt „Stop úrazům“ nejenže přispívá k osvětě veřejnosti o důležitosti prevence úrazů, ale také nabízí inspirativní a motivující příklady z praxe, jak se s úrazem vyrovnat a jak z něj vyjít silnější.

Týmy ParaCENTRA Fenix ve složení: fyzioterapeut / ergoterapeut a vozíčkář v loňském roce přednášely na základních a středních školách v Jihomoravském kraji celkem čtyřicetkrát. Přednášku o tom, jak předcházet úrazu a co dělat, když už se poranění stane, tak vyslechlo 1.519 dětí. Pro srovnání – v roce 2022 jsme uskutečnili přednášek jednatřicet pro 1.122 žáků a studentů.

Školní preventivní besedy zajišťujeme bezplatně, projekt je financován z prostředků Jihomoravského kraje odboru zdravotnictví a firemních dárců.

Ozvěte se

kristyna nahlikova bb333db9

Mgr. Kristýna Náhlíková

manažer služeb; koordinátor fyzioterapie, ergoterapie a sociální rehabilitace

(+420) 739 646 395
nahlikova@pcfenix.cz