Průkaz ZTP a ZTP/P vs. kontrola elektronických dálničních známek v roce 2022

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vánoční svátky utekly jako voda a spolu s novým rokem vám přinášíme také nový článek naší pravidelné rubriky Na skok do poradny. Jeho téma se týká průkazů ZTP a ZTP/P a jízdy po dálnici bez zakoupené dálniční známky.

Od minulého ledna si i řidiči osobních automobilů mohou zakoupit dálniční známku již pouze v elektronické podobě. Od tohoto roku, tedy od 1. ledna 2022, mělo být – podle původního záměru – zakoupení dálniční známky kontrolováno plně automaticky a plně automaticky také měly být zasílány pokuty v případě, že by systém zjistil nesrovnalost. Tato automatizace procesu by mohla přinést nepříjemnosti zejména držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou od povinnosti nákupu dálniční známky osvobozeni. Podle vyjádření Ministerstva dopravy ČR však: „… automatická kontrola vozidel podléhajících časovému zpoplatnění nebyla prozatím ustanovena v zákoně o pozemních komunikacích, z tohoto důvodu žádné oznámení o udělení pokuty držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P nebudou zasílány. Kontrola ze strany Policie ČR nebo Celní správy bude, jako doposud, prováděna na základě silničních kontrol, kde je nutné prokázat se průkazem ZTP nebo ZTP/P.”

Nadále tedy platí, že držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nemusí mít zakoupenou dálniční známku, avšak musí být přítomen ve vozidle a vozidlo musí patřit přímo držiteli průkazu nebo osobě jemu blízké. Tzv. parkovací průkaz umístěný za čelním sklem vozidla pak může být pro kontrolující příslušníky Policie ČR nebo Celní správy prvotní indicií, že daným vozidlem cestuje držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

O případných změnách v této oblasti vás samozřejmě budeme informovat.

03.01.2022 |