Rezidentní parkování v Brně a vjezd do centra – zaměřeno na ZTP a ZTP/P

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

se začátkem září čekala město Brno, respektive jeho centrum, významná změna v podobě spuštění první fáze rezidentního parkování ve vybraných ulicích a omezení vjezdu do určitých ulic centra. Druhá vlna změn pak přijde 1. listopadu 2018.

Ti z vás, kteří do centra potřebují vjíždět pravidelně či častěji, již zřejmě mají všechny potřebné informace zjištěné a vyřízená nezbytná povolení. Předpokládáme však, že mezi našimi čtenáři jsou i příležitostní návštěvníci Brna či jeho centra, kteří po bližších informacích zatím nepátrali, nebo o této novince dokonce dosud neslyšeli. Proto přinášíme základní informace týkající se parkování ve vymezených zónách a omezení vjezdu do některých ulic centra města.

Vjezd do ulic s omezením vjezdu

Pro možnost vjezdu do některých ulic v centru města je nezbytné vyřídit si povolení k vjezdu. Pro získání tohoto povolení je nezbytné navštívit pobočku OD MMB v ulici Zvonařka č. 5 (pobočka má samozřejmě bezbariérový přístup včetně vyhrazeného parkovacího místa) a předložit občanský průkaz (příp. cestovní pas), průkaz ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz („modrá kartička“). Získání povolení k vjezdu není vázáno na trvalý pobyt. Povolení k vjezdu má platnost jeden rok a jeho vyřízení je bezplatné.

Společně s povolením k vjezdu získáte také webový osobní účet, prostřednictvím kterého budete moct v případě potřeby změnit registrační značku automobilu, se kterým se do centra chystáte.

Parkování v centru

Co se týká parkování v ulicích s omezeným vjezdem, na vyhrazených parkovacích místech pro OZP lze i nadále parkovat bez jakéhokoliv nového povolení či omezení – stačí mít jako dosud platný průkaz ZTP či ZTP/P a parkovací průkaz. Parkování mimo vyznačená parkovací místa (tedy na barevnou čárou označených místech pro rezidenty a abonenty) pro držitele průkazu ZTP možné není. Držitelé průkazu ZTP/P pak mohou požádat o parkovací oprávnění, se kterým na místech pro rezidenty a abonenty mohou zaparkovat, maximálně však na dobu 3 hodin. Parkovací oprávnění si lze vyřídit také na pobočce OD MMB v ulici Zvonařka č. 5 a budete k němu potřebovat stejné doklady jako pro vyřízení povolení k vjezdu.

Parkování v ulicích, ve kterých vjezd omezen není, je na vyhrazených parkovacích místech také beze změny. Mimo vyhrazená místa pak i pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P platí stejný režim jako pro návštěvníky, tedy nutnost uhradit parkovné.

Podrobnější informace včetně grafického znázornění ulic, kterých se omezení týkají, naleznete na internetových stránkách rezidentního parkování, konkrétně v následujícím odkazu. S případnými dotazy se samozřejmě můžete obracet i na naši poradnu.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

25.09.2018 |