Rezidentní parkování v Brně a vjezd do centra – zaměřeno na ZTP a ZTP/P

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

se začátkem září čekala město Brno, respektive jeho centrum, významná změna v podobě spuštění první fáze rezidentního parkování ve vybraných ulicích a omezení vjezdu do určitých ulic centra. Druhá vlna změn pak přijde 1. listopadu 2018.

Ti z vás, kteří do centra potřebují vjíždět pravidelně či častěji, již zřejmě mají všechny potřebné informace zjištěné a vyřízená nezbytná povolení. Předpokládáme však, že mezi našimi čtenáři jsou i příležitostní návštěvníci Brna či jeho centra, kteří po bližších informacích zatím nepátrali, nebo o této novince dokonce dosud neslyšeli. Proto přinášíme základní informace týkající se parkování ve vymezených zónách a omezení vjezdu do některých ulic centra města.

Vjezd do ulic s omezením vjezdu

Pro možnost vjezdu do některých ulic v centru města je nezbytné vyřídit si povolení k vjezdu. Pro získání tohoto povolení je nezbytné navštívit pobočku OD MMB v ulici Zvonařka č. 5 (pobočka má samozřejmě bezbariérový přístup včetně vyhrazeného parkovacího místa) a předložit občanský průkaz (příp. cestovní pas), průkaz ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz („modrá kartička“). Získání povolení k vjezdu není vázáno na trvalý pobyt. Povolení k vjezdu má platnost jeden rok a jeho vyřízení je bezplatné.

Společně s povolením k vjezdu získáte také webový osobní účet, prostřednictvím kterého budete moct v případě potřeby změnit registrační značku automobilu, se kterým se do centra chystáte.

Parkování v centru

Co se týká parkování v ulicích s omezeným vjezdem, na vyhrazených parkovacích místech pro OZP lze i nadále parkovat bez jakéhokoliv nového povolení či omezení – stačí mít jako dosud platný průkaz ZTP či ZTP/P a parkovací průkaz. Parkování mimo vyznačená parkovací místa (tedy na barevnou čárou označených místech pro rezidenty a abonenty) pro držitele průkazu ZTP možné není. Držitelé průkazu ZTP/P pak mohou požádat o parkovací oprávnění, se kterým na místech pro rezidenty a abonenty mohou zaparkovat, maximálně však na dobu 3 hodin. Parkovací oprávnění si lze vyřídit také na pobočce OD MMB v ulici Zvonařka č. 5 a budete k němu potřebovat stejné doklady jako pro vyřízení povolení k vjezdu.

Parkování v ulicích, ve kterých vjezd omezen není, je na vyhrazených parkovacích místech také beze změny. Mimo vyhrazená místa pak i pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P platí stejný režim jako pro návštěvníky, tedy nutnost uhradit parkovné.

Podrobnější informace včetně grafického znázornění ulic, kterých se omezení týkají, naleznete na internetových stránkách rezidentního parkování, konkrétně v následujícím odkazu. S případnými dotazy se samozřejmě můžete obracet i na naši poradnu.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.

25.09.2018 |