Roztoč to! v Björnsenově sadu

Celodenní osvětová akce během které se dozvíte více o příčinách poranění míchy. Klienti společně s ergoterapeuty ParaCENTRA Fenix vám poví o životě na vozíku a své životní příběhy. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný interaktivní program.

Kdy a kde

11. května 2022 (10:00 – 18:00 hod.)
Björnsenův sad, Brno

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík. Akce se koná ve spolupráci s Magistrátem města Brna a spolkem Dnes_pomaham.

Akci moderuje Kristýna Kolibová.⁣

13.04.2022 |