S talentem a srdcem na dlani

6. 6. 2019 se v brněnské Alfa pasáži konala vernisáž studentů a žáků ZUŠ a Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací. Tato škola nám byla doporučena Aukčním domem Zezula, neboť se snaží soustavně rozvíjet nejen všeobecné znalosti žáků, ale také talent a nadání ve výtvarném, hudebním či dramatickém oboru.

O talentu a nadání není opravdu pochyb. Vystavená díla působí velmi profesionálně a hýří nápaditostí. Navíc velká část z nich poputuje do užšího výběru obrazů pro benefiční dražbu ParaCENTRA Fenix, jejíž výtěžek bude věnován na jeho činnost. Je to důkaz, že s talentem se mnohdy snoubí i smysl pro konání dobrých skutků.

Druhou velmi úspěšnou akcí byla i vernisáž s výstavou na Balónovém zámku v Radešíně, která se konala 23. 6. 2019. Zámek se snaží již několik desítek let rekonstruovat rodina Kubíčkova, z níž většina členů zasvětila svůj život balónovému létaní. Tématika obrazů byla z tohoto důvodu věnována balónům a doplnily ji obrazy s přírodními motivy. Velká část kolekce bude opět darována ParaCENTRU Fenix do benefiční dražby na jeho podporu.

Slavnostního zahájení se zúčastnili rodiče žáků gymnázia a ZUŠ, místní obyvatelé Radešína, ale také ředitel firmy Balóny Kubíček Radim Poláček, který jako nadšený hudebník vystoupil spolu s hudební skupinou Pištiband pod vedením bratra Mojmíra Poláčka. Zámecká hudba nádherně doplnila atmosféru výstavy a nechybělo ani výborné pohoštění se stylovým servisem.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem zúčastněným za spolupráci a podporu ParaCENTRA Fenix, především všem žákům, kteří přispěli svým dílem a paní Mgr. Zuzaně Pazdírkové ze ZUŠ a Gymnázia P. Křižkovského za ochotu a vedení těchto akcí, dále celé rodině Kubíčkové za pohostinnost a možnost prezentovat se na Balónovém zámku v Radešíně. Obrazy zde zůstanou po celé léto a i vy proto máte možnost je zhlédnout při návštěvě tohoto skvostného renesančního zámku.

Ivana Kovaříková

26.06.2019 |