Šéf mi dal výpověď a co teď…

Pro řadu z nás poslední tři měsíce nebyly jednoduchým obdobím a platí to zvláště pro ty, kteří se dostali do situace, kdy jejich zaměstnavatel byl nucen přikročit k propouštění. Člověk se tak najednou ocitne v situaci, kdy neví, na co má a nemá nárok a co si může a nemůže dovolit on sám a co zaměstnavatel. Potěšující zprávou by mohlo být, že Covid-19 není důvod pro výpověď.

Výpověď z organizačních důvodů

Řada zaměstnavatelů může ale přistoupit k výpovědi z organizačních důvodů. Ty nastávají, pokud se pracovník stane nadbytečným, nebo pokud se firma ruší nebo stěhuje jinam. Důležité je ohlídat si, aby ve výpovědi jednoznačně zaznělo, že pracovní poměr končí z organizačních důvodů. Díky tomu se nepřipravíte o odstupné a také dostanete vyšší podporu v nezaměstnanosti. Pokud Vám Váš zaměstnavatel napíše do výpovědi jako důvod „covid-19“ nebo „koronavirus“, tak to jako důvod opravdu nestačí. Zaměstnavatel musí opravdu uvést již zmíněné „organizační důvody“, pokud je nucen se s Vámi rozloučit.

Výpověď dohodou

Druhá možnost, jak ukončit pracovní poměr, je dohoda. K jejímu podpisu Vás však zaměstnavatel nesmí nutit, ale musí jít o dobrovolnou dohodu Vás i Vašeho zaměstnavatele. Může se stát, že zaměstnavatel na Vás může vyvíjet tlak, abyste podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu. Pro firmy je to výhodné, protože nemusí vyplácet odstupné. Vzniká tu však problém, protože úřady práce toto posuzují stejně, jako byste z firmy odcházeli sami, a přiznají Vám pak nižší podporu v nezaměstnanosti. Pokud tedy zaměstnavatel navrhuje dohodu, doporučuje se, aby zaměstnanec trval na tom, aby v ní bylo jasně uvedeno, že pracovní poměr končí z organizačních důvodů.

Registrace na úřadu práce

Hned po skončení pracovního poměru se doporučuje, aby se každý zaregistroval na úřadu práce, kde Vás zapíší do evidence uchazečů o zaměstnání a budou za Vás odvádět zdravotní pojištění. Co se týče sociálního pojištění, tak to za Vás na úřadě práce nikdo neplatí, ale v určitých případech se tato doba započítává jako náhradní doba pojištění a počítá se i pro nárok na starobní nebo invalidní důchod. Pokud jste v posledních 2 letech odpracovali alespoň 12 měsíců a bylo za Vás odváděno sociální pojištění, můžete si na úřadu práce zažádat o podporu v nezaměstnanosti. O podporu v nezaměstnanosti je nutné si sami zažádat, protože dávka se nevyplácí automaticky.

Řada zaměstnanců po ukončení pracovního poměru občas trochu tápe, protože nemá vždy přehled o tom, zda mu zaměstnavatel vyplatil odstupné či odměnu. To je však velmi důležité při nároku na podporu v nezaměstnanosti. Platí, že odstupné je specifikované v § 67 zákoníku práce a z odstupného se neodvádí povinné pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Platí, že je-li propouštěnému zaměstnanci vyplaceno odstupné, je jeho nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti odložen až do uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného. Ta se určí podle příslušného násobku zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku a odvíjí se od počtu let, které jste pro zaměstnavatele odpracovali.

Odstupné dle odpracovaných let

  • méně než 1 rok: dostanete 1 průměrný měsíční plat
  • 1–2 roky: dostanete 2 průměrné měsíční platy
  • 2 a více let: dostanete 3 průměrné měsíční platy

Je-li však propouštěnému zaměstnanci vyplacena odměna, odklad podpory se na něj nevztahuje.

Podpora v nezaměstnanosti

Jak již bylo zmíněno výše, po registraci na úřadu práce si můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti, pokud jste odpracovali minimálně 12 měsíců v posledních 2 letech a bylo za Vás řádně placeno sociální pojištění. Podpora v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání. Pokud uchazeč o zaměstnání ukončil pracovní poměr sám nebo dohodou bez vážného důvodu, podpora mu je krácena na 45 % průměrného čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání vyplácí po podpůrčí dobu, která trvá maximálně:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

V případě, že se dostanete do obtížné životní situace ohledně zaměstnání a budete potřebovat pomoct nebo radu, naše poradna je Vám i v těchto záležitostech k dispozici.

Mgr. Klára Ševčíková


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

26.06.2020 |