Seminář Zdravé sezení ve Fenixu

Zveme vás na seminář Zdravé sezení ve všech souvislostech se Zdeňkou Faltýnkovou. Prosíme všechny zájemce o seminář, aby svou účast potvrdili Tereze Škobránkové na e-mail: skobrankova@pcfenix.cz. Po dobu semináře bude zajištěno drobné občerstvení. Těšíme se na vás.

Seminář Zdravé sezení je určený pro vozíčkáře a jejich blízké. Může být užitečný ergoterapeutům, fyzioterapeutům, osobním asistentům a dalším pečujícím.

Kdy a kde

Seminář se uskuteční ve středu 27. března 2019 od 13 hod. v ParaCENTRU Fenix.

Co se můžete dozvědět

  • Jaké jsou principy správného/zdravého sezení, zásady výběru a nastavení vozíku
  • Jaká hrozí rizika při špatném sezení
  • Jaké jsou příčiny vzniku dekubitů/prosezenin
  • Jaké jsou nové trendy v prevenci a léčbě dekubitů
  • Jaké můžete očekávat změny v oblasti úhrad zdravotnických prostředků v roce 2019

Co můžete vidět

  • Návrh správného sezení a nastavení vozíku v praxi, použití přístrojového měření tlaku při výběru sedáku
  • Využití produktů společnosti Mölnlycke v prevenci a hojení ran

Co nabízíme

  • Odborné individuální konzultace, měření a zhodnocení tlakové mapy

Odborný garant semináře

Zdeňka Faltýnková
fyzioterapeutka, ergoterapeutka, pracovnice v sociálních službách a zdravotní specialistka organizace CZEPA.

12.02.2019 |