Sexualita po poškození míchy

Sex a intimita jsou jednou ze základních potřeb člověka. Po poškození míchy se tyto potřeby nemění, liší se pouze možnosti, jak je uspokojit. Jaký vliv na sexuální funkce mužů a žen má poškození míchy, jak se dají tyto změněné nebo ztracené funkce kompenzovat, jaké jsou možnosti sexuálních praktik a mnoho dalšího z této oblasti přijede přednést ve středu 18. listopadu 2020 v 15:00 do ParaCENTRA Fenix paní Zdeňka Faltýnková, přední česká fyzioterapeutka a ergoterapeutka v oblasti spinální problematiky.

I když je toto téma citlivé, věřím, že je pro mnohé zajímavé a besedy se zúčastní. Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailu bliznakova@pcfenix.cz.

Těšíme se! 

30.09.2020 |