Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

SILOU HLASU, ovládání počítače hlasem

Publikováno:
29. 7. 2019
fenix czechmade banner b3bea5bb

Milí Feničané,

rádi bychom vám představili spolek SILOU HLASU, který založila Dita Horochovská a Lukáš Srba v prosinci roku 2016.

Posláním tohoto spolku je naučit osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin ovládat počítač hlasem v bezplatném kurzu, čímž se dokáží začlenit částečně zpět do běžného života. Zároveň se jedná o jediný spolek v České republice, který se této činnosti věnuje.

Díky kurzu se klienti naučí komplexně ovládat počítač hlasem (např. ovládání pohybu kurzoru myši, používání klávesnice, Wordu, internetu atd.) a psaní textů hlasem. Klient po absolvování kurzu získá touto schopností soukromí, samostatnost, svobodu, životní náplň, a pokud jim to jejich zdravotní stav umožňuje a mají zájem, spolek jim pomáhá i se získáním pracovního uplatnění.

Hlasové technologie, se kterými se klient školí, vyvinul profesor Jan Nouza se svým týmem na Technické univerzitě v Liberci v roce 2004. Dita Horochovská, která je sama kvadruplegička a počítač může používat pouze prostřednictvím svého hlasu, byla první uživatelkou jejich technologií a svými poznatky i praktickými připomínkami přispěla k vytvoření jejich finálních verzí.

Velké plus vidíme také v tom, že samotné školení probíhá přímo u klienta doma a je zcela zdarma. Finanční prostředky na kurz i na hrazení nákladů spojených s cestováním za klientem jsou získávány od sponzorů.

Za dobu existence spolku se podařilo úspěšně proškolit 11 klientů z různých krajů ČR, kterým ovládání počítače hlasem změnilo život k lepšímu.

Více informaci naleznete na stránkách www.silouhlasu.cz

Ukázka toho, jak vypadá komplexní ovládání počítače a psaní textu hlasem.