Služba odborné sociální poradenství v roce 2020

Vážené klientky, vážení klienti,

události roku 2020 byly natolik mimořádné, že bezprecedentním způsobem zasáhly i do služeb ParaCENTRA Fenix, službu odborné sociální poradenství nevyjímaje – po dobu několika měsíců bylo možné obracet se na nás, pracovníky služby, téměř výhradně prostřednictvím telefonu, e-mailu či on-line poradny. Pro tuto službu se navíc jednalo o poslední rok, kdy v rámci ParaCENTRA Fenix fungovala samostatně. Avšak přes všechny těžkosti a omezení jsme dokázali plnit své poslání a poskytovat klientům potřebné informace, rady a podporu.

Za rok 2020 se na službu odborné sociální poradenství se svou záležitostí obrátilo 721 klientů. Mezi jejich nejčastější dotazy patřilo, zda mohou pracovat při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, dále jsme poskytovali potřebné informace nezbytné např. k oslovení nadací pro získání příspěvku na nový vozík nebo jinou kompenzační pomůcku, případně jsme pomáhali s odvoláním či námitkou proti rozhodnutí některého z úřadů. Během podzimu se klienti častěji ptali na tzv. rouškovné nebo na to, co se pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P změní se zavedením elektronických dálničních známek. Pošmourný listopad jste si pak mohli zpestřit pastelkami či barvami v on-line minikurzu kolegyně Lenky Šoulákové.

Celkově jsme klientům i přes koronavirovou nepřízeň poskytli služby v rozsahu 3 756 intervencí, což je v přepočtu 1 878 hodin poradenství. Kromě samotného poradenství jednotlivým klientům jsme se také věnovali vydávání článků týkajících se zejména dávek pro osoby se zdravotním postižením, invalidních důchodů, oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zapomenout nesmíme ani na důležité tipy a rady, kterak se snadněji vyrovnat a zvládnout náročné období spojené s tzv. koronakrizí. Jednotlivé články jste si mohli přečíst mj. v pravidelných vydáních Zpravodaje ParaCENTRA Fenix a v případě zájmu se do nich můžete (opět) začíst také na internetových stránkách ParaCENTRA Fenix.
Jak jsem zmínila výše, s koncem roku 2020 skončilo odborné sociální poradenství v ParaCENTRU Fenix jako samostatně poskytovaná služba. Od 1. ledna 2021 je oblast sociálního poradenství začleněna a nadále poskytována v rámci služby sociální rehabilitace.

Služba odborné sociální poradenství v ParaCENTRU Fenix – letem světem historií

Historie poradenství týkajícího se sociálních dávek, bezbariérových úprav bydliště či motorového vozidla sahá prakticky až k úplným začátkům ParaCENTRA Fenix, konkrétně do roku 2005. Prvním významným milníkem sociální služby odborné sociální poradenství však byl rok 2007, kdy v souladu s novým zákonem o sociálních službách došlo k jejímu zaregistrování u krajského úřadu. Zaregistrováním sociální služby krajský úřad sděluje, že danou službu bude podporovat (např. prostřednictvím poskytovaných dotací), ale současně bude dohlížet na její kvalitní poskytování. Postupem času se služba začala rozrůstat nejen na straně počtu klientů, ale adekvátně také na straně počtu a zaměření pracovníků, kteří ji poskytovali. Z jedné sociální pracovnice se poradenský tým postupem času rozrostl na tři sociální pracovnice a tři další pracovníky, kteří poskytovali odborné poradenství především v oblasti bezbariérovosti, práva a psychologie.

Druhý milník přišel v roce 2018, kdy byla na internetových stránkách ParaCENTRA Fenix spuštěna on-line poradna. Klienti tak získali další komunikační kanál, který se již od prvních týdnů provozu těšil velké oblibě.

Říká se: „Do třetice dobrého i zlého.“ S rokem 2020 přišel třetí, zatím poslední milník služby. A můžeme o něm říct, že dokonce dvojitý. Z důvodu protikoronavirových opatření jsme mohli službu po většinu roku poskytovat pouze telefonicky nebo přes internet. A odbytím půlnoci z 31. prosince 2020 na 1. ledna 2021 se historie samostatné služby odborné sociální poradenství v ParaCENTRU Fenix uzavřela – poradenské aktivity se přesunuly do služby sociální rehabilitace.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

31.03.2021 |