Bezbariérovost

Přizpůsobte starý byt novému životu.

Bezbariérovost je alfou a omegou vozíčkáře. Přizpůsobte starý byt novému životu a vytvořte domov, kde vám bude dobře a bezpečně. Zvyšte vlastní soběstačnost úpravou prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujete. Vyřešte schody, nevhodnou toaletu, špatnou výšku kuchyňské linky či malou koupelnu.

Rádi pomůžeme s:

  • získáním příspěvku na zvláštní pomůcku,
  • návrhem konkrétních stavebních úprav.

 

Na co naše kompetence nestačí:

  • vytvoření architektonického návrhu
  • stavební úpravy

 

Konzultační hodiny a prostory

O poradenství může požádat osoba starší 15ti let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy nebo její blízcí. Při volné kapacitě jsme k dispozici i osobám s jiným druhem tělesného postižení.

Konzultace jsou poskytovány od pondělí do pátku vždy od 9:00 – 13:00 osobně v prostorách ParaCENTRA Fenix nebo na telefonu či e-mailu. Po dohodě i na jiném místě  v Brně, např. v kavárně nebo přímo u vás doma.

Na konzultace je třeba objednat se u pracovníků služby osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu s alespoň třídenním předstihem, v případě naléhavých případů se snažíme objednat klienta již na druhý den. Pracovník vám podle charakteru vašeho požadavku sdělí, zda si na konzultaci máte něco připravit nebo donést.

 

Ceník

Poradenství bezbariérovosti je poskytováno bezplatně.


Požádejte o poradenství bezbariérovosti

pište:cabalkova@pcfenix.cz,

Ing. Blanka Cabalková

personalista, poradce v oblasti bezbariérovosti