Bezbariérovost

Přizpůsobte starý byt novému životu.

Bezbariérovost je alfou a omegou vozíčkáře. Přizpůsobte starý byt novému životu a vytvořte domov, kde vám bude dobře a bezpečně. Zvyšte vlastní soběstačnost úpravou prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujete. Vyřešte schody, nevhodnou toaletu, špatnou výšku kuchyňské linky či malou koupelnu.

Odborné sociální poradenství podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Regionální kartou poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Rádi pomůžeme s:

  • získáním příspěvku na zvláštní pomůcku,
  • návrhem konkrétních stavebních úprav.

Na co naše kompetence nestačí:

  • vytvoření architektonického návrhu
  • stavební úpravy

Konzultační hodiny a prostory

O poradenství může požádat osoba starší 15 let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy nebo její blízcí. Při volné kapacitě jsme k dispozici i osobám s jiným druhem tělesného postižení.

Konzultace jsou poskytovány od pondělí do pátku vždy od 9:00 – 13:00 osobně v prostorách ParaCENTRA Fenix nebo na telefonu či e-mailu. Po dohodě i na jiném místě  v Brně, např. v kavárně nebo přímo u vás doma.

Na konzultace je třeba objednat se u pracovníků služby osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu s alespoň třídenním předstihem, v případě naléhavých případů se snažíme objednat klienta již na druhý den. Pracovník vám podle charakteru vašeho požadavku sdělí, zda si na konzultaci máte něco připravit nebo donést.

Ceník

Poradenství bezbariérovosti je poskytováno bezplatně.

Dokumenty ke stažení

Pravidla poskytování služby (Sociální rehabilitace) Veřejný závazek (Sociální rehabilitace) Místní a časová dostupnost (Sociální rehabilitace) Regionální karta (Sociální rehabilitace) Pravidla poradenství

Požádejte o poradenství bezbariérovosti

pište:cabalkova@pcfenix.cz, volejte:+420 724 234 338

Ing. Blanka Cabalková

personalista, poradce v oblasti bezbariérovosti