Psycholog

„Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, sílu, abych změnil věci, které změnit mohu a moudrost, abych je od sebe rozpoznal.“

Nečekaná fyzická změna s sebou nese velkou psychologickou zátěž. Podáme vám pomocnou ruku při vyrovnávání se s novou životní situací. Vám, lidem se zdravotním postižením, i vašim nejbližším. Překonejte s námi strach, negativní emoční postoj, vztek i bezmoc.

Nabízíme psychologické poradenství lidem po poškození míchy, jejich pečujícím osobám a rodinným příslušníkům.

Pečujte o své duševní zdraví a nebojte se přijmout naši pomoc. Prožívat či spoluprožívat závažné onemocnění je velkou zátěží, pomoc odborníka může být přínosem. Jsme tu pro Vás ale i v jakýchkoli jiných situacích, ve kterých se necítíte dobře, kde se Vám nedaří či nevíte jak dál.

Odborné sociální poradenství podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Regionální kartou poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Pomůžeme vám:

 • lépe se ve své situaci orientovat a zvládat ji,
 • objevit a posilovat své silné stránky a mechanismy zvládání obtížných situací,
 • najít nový smysl a motivaci,
 • naučit se zvládat nepříjemné situace,
 • vytvořit bezpečný prostor, kde můžete sdílet svůj život takový, jaký zrovna je, a nebýt na to sami,
 • lépe poznat a přijímat sám sebe,
 • usnadnit cestu k přijetí toho, co nelze změnit,
 • relaxovat a psychicky si odpočinout.

Zvládneme to za pomoci:

 • psychologického poradenství,
 • poradenství osobnostního rozvoje,
 • individuální psychoterapie,
 • kognitivním tréninkem,
 • nácvikem relaxačních technik.

Můžete vyzkoušet:

 • podpůrné skupiny pro pečující a blízké osoby,
 • arteterapeutické dílny,
 • skupinovou psychoterapii.

Konzultační hodiny

Konzultace jsou poskytovány po vzájemné domluvě.

Ceník

Psychologické poradenství je poskytováno bezplatně.

Dokumenty ke stažení

Pravidla poskytování služby (Sociální rehabilitace) Veřejný závazek (Sociální rehabilitace) Místní a časová dostupnost (Sociální rehabilitace) Regionální karta (Sociální rehabilitace) Pravidla poradenství

Požádejte o psychologické poradenství

pište:hanakova@pcfenix.cz, volejte:+420 792 580 682

Mgr. Justina Hanáková

psycholog