Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz
 • socialni rehabilitace big 76437045
  NAŠE SLUŽBY

  Sociální rehabilitace

  Samostatnost, nezávislost a soběstačnost

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností alternativním způsobem a poskytováním podpory a informací. Služba Sociální rehabilitace je poskytována osobám starším 15 let převážně po poškození míchy, ambulantní, popřípadě terénní formou.

Za tímto účelem služba Sociální rehabilitace poskytuje klientům v nepříznivé sociální situaci činnosti, jako jsou nácvik soběstačnosti s ergoterapeutem či instruktorem soběstačnosti, samostatné cvičení na přístrojích, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a správného sedu ve vozíku, poradenství v oblasti sexuality, poradenství v oblasti ergoterapie, dále poradenství v oblasti sociální, pracovní, bezbariérové a také psychologické a další činnosti, které umožňují zvyšovat kvalitu života klientů a vedou ke zlepšování sociálního začleňování a vedení plnohodnotného života. Jedná se o činnosti, se kterými klientům z různých důvodů nemohou pomoci jejich blízcí či komerční veřejně dostupné služby.

Služba Sociální rehabilitace podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Kartou potřeb Jihomoravského kraje poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Konkrétně Vám rádi pomůžeme s:

 • nácviky přesunů (do auta, na vozík, ze země),
 • nácviky každodenních činností (příprava stravy, oblékání, péče o domácnost),
 • nácviky úchopů a jemné motoriky (psaní, ovládání PC, telefonu),
 • nácviky pohybu mimo domácí prostředí (jízda MHD, naložení/vyložení vozíku do/z auta),
 • nácviky manipulace s drobnými předměty,
 • zvýšením samostatnosti při vyprazdňování,
 • řešením otázek v sexuální oblasti,
 • nastavením správného sedu ve vozíku,
 • zlepšením stability trupu,
 • výběrem kompenzačních pomůcek,
 • dopomocí při samostatném cvičení na přístrojích (např. vertikalizační přístroj, motomed atd.),
 • vyřízením invalidního důchodu (např. kde ho vyřídit, změna výše, souběh dávek s ID apod.),
 • vyřízením dávek OZP nebo dávek hmotné nouze (např. kde vyřídit, jaké jsou a jejich výše, příslušné formuláře apod.) a dalšími otázkami v sociální oblasti,
 • řešením bezbariérových úprav (v bytě, domě apod.),
 • žádostí o příspěvek od nadace (pomoc s formulací žádosti, předání kontaktů apod.),
 • hledáním práce, sepsáním životopisu a zodpovězením dalších otázek v pracovní oblasti,
 • formulací odvolání k úřednímu rozhodnutí, námitky nebo správní žaloby a dalšími otázkami v právní oblasti,
 • psychologickou podporou při řešení obtíží v osobním životě nebo při práci na seberozvoji.

Součástí služby sociální rehabilitace je také základní a specifické sociální poradenství, které doplňuje širokou škálu služeb sociální rehabilitace.

Pomáháme lidem s poškozením míchy nalézt vhodné řešení a informace potřebné ke zvládnutí nové životní situace. Podpoříme vás při návratu do života, při uplatňování osobních práv a oprávněných zájmů, při jednání s úřady i dalšími institucemi.

Sociální poradenství

Zajímá vás, na co všechno máte nárok? Jsou pro vás formuláře španělská vesnice? Nechte se vést za ruku při vyplnění žádostí o příspěvek na péči, sepsání odvolání, vytvoření žádosti pro nadace či se zajištěním následné péče.

Bezbariérové poradenství

Bezbariérovost je alfou a omegou vozíčkáře. Přizpůsobte starý byt novému životu a vytvořte domov, kde vám bude dobře a bezpečně. Zvyšte vlastní soběstačnost úpravou prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujete. Vyřešte schody, nevhodnou toaletu, špatnou výšku kuchyňské linky či malou koupelnu.

Psychologická pomoc

Nečekaná fyzická změna s sebou nese velkou psychologickou zátěž. Podáme vám pomocnou ruku při vyrovnávání se s novou životní situací. Vám, lidem se zdravotním postižením, i vašim nejbližším. Překonejte s námi strach, negativní emoční postoj, vztek i bezmoc.

Pracovní poradenství

Rádi byste konečně našli práci, která Vás baví, pro kterou máte předpoklady a vzdělání, ale potýkáte se s tím, že ji ne a ne najít? Jste zaměstnavatel a rád byste zaměstnal osobu se zdravotním postižením (dále jen OZP)?