Sociální rehabilitace

Samostatnost, nezávislost a soběstačnost.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností alternativním způsobem a poskytováním podpory a informací. Služba Sociální rehabilitace je poskytována osobám starším 15 let převážně po poškození míchy, ambulantní, popřípadě terénní formou.

Za tímto účelem služba Sociální rehabilitace poskytuje klientům v nepříznivé sociální situaci činnosti, jako jsou nácvik soběstačnosti s ergoterapeutem či instruktorem soběstačnosti, samostatné cvičení na přístrojích, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a správného sedu ve vozíku, poradenství v oblasti sexuality, poradenství v oblasti ergoterapie, dále poradenství v oblasti sociální, pracovní, bezbariérové a také psychologické a další činnosti, které umožňují zvyšovat kvalitu života klientů a vedou ke zlepšování sociálního začleňování a vedení plnohodnotného života. Jedná se o činnosti, se kterými klientům z různých důvodů nemohou pomoci jejich blízcí či komerční veřejně dostupné služby.

Služba Sociální rehabilitace podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Kartou potřeb Jihomoravského kraje poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Konkrétně Vám rádi pomůžeme např. s:

 • nácviky přesunů (do auta, na vozík, ze země),
 • nácviky každodenních činností (příprava stravy, oblékání, péče o domácnost),
 • nácviky úchopů a jemné motoriky (psaní, ovládání PC, telefonu),
 • nácviky pohybu mimo domácí prostředí (jízda MHD, naložení/vyložení vozíku do/z auta),
 • nácviky manipulace s drobnými předměty,
 • zvýšením samostatnosti při vyprazdňování,
 • řešením otázek v sexuální oblasti,
 • nastavením správného sedu ve vozíku,
 • zlepšením stability trupu,
 • výběrem kompenzačních pomůcek,
 • dopomocí při samostatném cvičení na přístrojích (např. vertikalizační přístroj, motomed atd.),
 • vyřízením invalidního důchodu (např. kde ho vyřídit, změna výše, souběh dávek s ID apod.),
 • vyřízením dávek OZP nebo dávek hmotné nouze (např. kde vyřídit, jaké jsou a jejich výše, příslušné formuláře apod.) a dalšími otázkami v sociální oblasti,
 • řešením bezbariérových úprav (v bytě, domě apod.),
 • žádostí o příspěvek od nadace (pomoc s formulací žádosti, předání kontaktů apod.),
 • hledáním práce, sepsáním životopisu a zodpovězením dalších otázek v pracovní oblasti,
 • formulací odvolání k úřednímu rozhodnutí, námitky nebo správní žaloby a dalšími otázkami v právní oblasti,
 • psychologickou podporou při řešení obtíží v osobním životě nebo při práci na seberozvoji.

Součástí služby sociální rehabilitace je také základní a specifické sociální poradenství, které doplňuje širokou škálu služeb sociální rehabilitace.

Pomáháme lidem s poškozením míchy nalézt vhodné řešení a informace potřebné ke zvládnutí nové životní situace. Podpoříme vás při návratu do života, při uplatňování osobních práv a oprávněných zájmů, při jednání s úřady i dalšími institucemi.

Sociální poradenství

Zajímá vás, na co všechno máte nárok? Jsou pro vás formuláře španělská vesnice? Nechte se vést za ruku při vyplnění žádostí o příspěvek na péči, sepsání odvolání, vytvoření žádosti pro nadace či se zajištěním následné péče.

Bezbariérové poradenství

Bezbariérovost je alfou a omegou vozíčkáře. Přizpůsobte starý byt novému životu a vytvořte domov, kde vám bude dobře a bezpečně. Zvyšte vlastní soběstačnost úpravou prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujete. Vyřešte schody, nevhodnou toaletu, špatnou výšku kuchyňské linky či malou koupelnu.

Psychologická pomoc

Nečekaná fyzická změna s sebou nese velkou psychologickou zátěž. Podáme vám pomocnou ruku při vyrovnávání se s novou životní situací. Vám, lidem se zdravotním postižením, i vašim nejbližším. Překonejte s námi strach, negativní emoční postoj, vztek i bezmoc.

Pracovní poradenství

Rádi byste konečně našli práci, která Vás baví, pro kterou máte předpoklady a vzdělání, ale potýkáte se s tím, že ji ne a ne najít? Jste zaměstnavatel a rád byste zaměstnal osobu se zdravotním postižením (dále jen OZP)?

Dokumenty ke stažení

Pravidla poskytování služby (Sociální rehabilitace) Regionální karta (Sociální rehabilitace) Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (Sociální rehabilitace)

Ozvěte se

pište:kalova@pcfenix.cz, volejte:+420 704 613 301

Mgr. Petra Kalová

vedoucí sociální rehabilitace

Informace jako na dlani

Přihlaste se ke zpravodaji a mějte aktuální přehled o dění ve Fenixu.

   Souhlasím se zasíláním Zpravodaje