Sociální rehabilitace

Samostatnost, nezávislost a soběstačnost.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností alternativním způsobem a poskytováním podpory a informací. Služba Sociální rehabilitace je poskytována osobám starším 15 let s tělesným postižením, ambulantní, popřípadě terénní formou.

Za tímto účelem služba Sociální rehabilitace poskytuje činnosti, jako je nácvik soběstačnosti s ergoterapeutem či instruktorem soběstačnosti, samostatné cvičení na přístrojích, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a správného sedu ve vozíku, poradenství v oblasti sexuality, poradenství v oblasti ergoterapie, dále poradenství v oblasti sociální, právní, pracovní, bezbariérové a také psychologické a další činnosti, které umožňují zvyšovat kvalitu života klientů a vedou ke zlepšování sociálního začleňování a vedení plnohodnotného života. Jedná se o činnosti, se kterými klientům z různých důvodů nemohou pomoci jejich blízcí.

Služba Sociální rehabilitace podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Regionální kartou poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Konkrétně Vám rádi pomůžeme např. s:

 • nácviky přesunů (do auta, na vozík, ze země)
 • nácviky každodenních činností (příprava stravy, oblékání, péče o domácnost)
 • nácviky úchopů a jemné motoriky (psaní, ovládání PC, telefonu)
 • nácviky pohybu mimo domácí prostředí (jízda MHD, naložení/vyložení vozíku do/z auta)
 • nácviky manipulace s drobnými předměty
 • zvýšením samostatnosti při vyprazdňování
 • řešením otázek v sexuální oblasti
 • nastavením správného sedu ve vozíku
 • zlepšením stability trupu
 • výběrem kompenzačních pomůcek
 • dopomocí při samostatném cvičení na přístrojích (např. vertikalizační přístroj, motomed atd.)
 • vyřízením invalidního důchodu (např. kde ho vyřídit, změna výše, souběh dávek s ID apod.)
 • vyřízením dávek OZP nebo dávek hmotné nouze (např. kde vyřídit, jaké jsou a jejich výše, příslušné formuláře apod.) a dalšími otázkami v sociální oblasti
 • řešením bezbariérových úprav (v bytě, domě apod.)
 • žádostí o příspěvek od nadace (pomoc s formulací žádosti, předání kontaktů apod.)
 • hledáním práce, sepsáním životopisu a zodpovězením dalších otázek v pracovní oblasti
 • formulací odvolání k úřednímu rozhodnutí, námitky nebo správní žaloby a dalšími otázkami v právní oblasti
 • psychologickou podporou při řešení obtíží v osobním životě nebo při práci na seberozvoji

V rámci služby Sociální rehabilitace pro klienty také pravidelně pořádáme různé odborné přednášky a besedy, herní a tvořivá odpoledne, sportovní turnaje, každoroční prosincové Mikulášské setkání, během roku organizujeme několik výletů po jižní Moravě nebo doprovázíme klienty do divadla atd. ParaCENTRUM Fenix také ve spolupráci se službou Sociální rehabilitace každoročně organizuje letní 2-turnusový rekondiční pobyt na Březejci.

Dokumenty ke stažení

Pravidla poskytování služby (Sociální rehabilitace) Místní a časová dostupnost (Sociální rehabilitace) Veřejný závazek (Sociální rehabilitace) Regionální karta (Sociální rehabilitace)

Ozvěte se

pište:markova@pcfenix.cz, volejte:+420 733 112 097

Lucie Marková, DiS.

vedoucí sociální rehabilitace