Sociální dávky pomáhající pokrýt náklady spojené s bydlením

Jelikož právě energie tvoří nezanedbatelnou část nákladů spojených s bydlením, dovolujeme si připomenout vám možnost požádat o některé dávky státní sociální podpory, případně dávky hmotné nouze – jedná se např. o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Formuláře žádostí (a případných příloh) je možné stáhnout z internetových stránek úřadu práce, kde naleznete i další informace k jednotlivým dávkám:

V případě zájmu o další informace k těmto dávkám se můžete obrátit na bezplatnou infolinku úřadu práce (tel. č.: 800 77 99 00), případně je na internetových stránkách úřadu práce (www.uradprace.cz/) k dispozici tzv. komunikační asistent – po otevření internetové stránky úřadu práce v pravém dolním rohu vyskočí okýnko s nabídkou, s čím potřebujete pomoct. O dávku můžete požádat i v případě, že si nejste jisti, zda na ni máte nárok. Pokud byste na ni nárok neměli, vaše žádost by byla po posouzení všech podmínek zamítnuta.

26.10.2021 |