Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Souhlas se zasíláním Zpravodaje

 1. Udělujete tímto souhlas ParaCENTRU Fenix, z. s., se sídlem Netroufalky 787/3, 625 00 Brno, IČ: 26676826 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
 2. Vaše jméno a emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání informačních sdělení (dále jen „Zpravodaj“). Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit“, který najdete v zápatí Zpravodaje. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání Zpravodaje.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • MailChimp.com – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.