Backoffice

Katarína Lehocká

Pomáhá klientům v jejich přirozeném prostředí v oblastech, kde vlastní síly nestačí. Zajišťuje osobní hygienu, […]

14.09.2020

Přečíst více

Renata Stavaričová

Vede provozní účetnictví, fakturuje. Spravuje pokladnu a stará se o platby za služby.

11.04.2017

Přečíst více

Mgr. Tereza Vacová

Poskytuje psychologické poradenství, je specialistkou na psychoterapii. Je vám k dispozici v pondělí dle předchozí […]

31.03.2017

Přečíst více

Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.

Podílí se na přípravě a realizaci jednotlivých projektů organizace. V současnosti vede ESF projekt „Fenix […]

31.03.2017

Přečíst více

Ing. Blanka Cabalková

Personalista. Je poradce v otázkách bezbariérovosti. Pomůže navrhnout konkrétní stavební úpravy.

22.03.2017

Přečíst více

Mgr. Ladislav Loebe

Poskytuje právní poradenství pro klienty. Vytváří vnitřní předpisy organizace. Zastupuje organizaci navenek a hájí práva […]

22.03.2017

Přečíst více

Ing. Andrea Srbová

Připravuje rozpočty, kontroluje čerpání dotací a zajišťuje jejich vyúčtování.

08.03.2017

Přečíst více