Ergoterapie

Eva Skrzypková

Bc. et Bc. Eva Skrzypková

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Poskytuje poradenství z oblasti ergoterapie a kompenzačních pomůcek.

08.10.2020

Přečíst více

Bc. Lucia Hlaváčová

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie. Je specialistkou […]

17.10.2019

Přečíst více

Bc. Romana Bližňáková

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Je specialistkou na výběr kompenzačních pomůcek, poskytuje poradenství z oblasti  ergoterapie […]

11.04.2018

Přečíst více

Mgr. Tereza Škobránková

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Je specialistkou na správný sed na vozíku a výběr kompenzačních pomůcek. […]

07.04.2017

Přečíst více