Ostatní služby

Mgr. František Čermák

Řídí bezbariérové vozidlo pro přepravu klientů. Pomáhá klientům při přesunech v terénu i v prostorách […]

27.04.2022

Přečíst více

Mgr. Kristýna Náhlíková

Řídí a zajišťuje chod služeb směrem ke klientům, koordinuje fyzioterapii a ergoterapii. Podílí se na […]

22.03.2017

Přečíst více

Jaroslav Náhlík

Řídí a koordinuje bezbariérovou přepravu a fakultativní služby. Lze u něj objednat bezbariérovou přepravu. Jako […]

22.03.2017

Přečíst více