Sociální rehabilitace

Bc. Kateřina Brücknerová

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh […]

13.11.2023

Přečíst více

Petra Gertnerová, DiS.

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh […]

28.09.2022

Přečíst více

Lukáš Dostál

Pomáhá klientům při nácviku přesunů a soběstačnosti v terénu i v prostorách ParaCENTRA Fenix.

08.09.2022

Přečíst více

Lucie Marková, DiS.

Pomáhá klientům v oblasti správních řízení k dávkám a příspěvkům a s opravnými prostředky.

15.07.2022

Přečíst více

Bc. Alice Kordík

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Poskytuje poradenství z oblasti ergoterapie a kompenzačních pomůcek.

27.04.2022

Přečíst více

Jan Navrátil

Pomáhá klientům při nácviku přesunů a soběstačnosti v terénu i v prostorách ParaCENTRA Fenix. Organizuje […]

07.09.2020

Přečíst více

Mgr. Romana Bližňáková

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Je specialistkou na výběr kompenzačních pomůcek, poskytuje poradenství z oblasti  ergoterapie […]

11.04.2018

Přečíst více

Jan Vočka

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Umí poradit, jak překonat překážky. Stará se o webové stránky a […]

31.03.2017

Přečíst více

Ing. Blanka Cabalková

Personalista. Je poradce v otázkách bezbariérovosti. Pomůže navrhnout konkrétní stavební úpravy.

22.03.2017

Přečíst více

Mgr. Kristýna Náhlíková

Řídí a zajišťuje chod služeb směrem ke klientům, koordinuje fyzioterapii a ergoterapii. Podílí se na […]

22.03.2017

Přečíst více

Petra Pavlíková, DiS.

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh […]

22.03.2017

Přečíst více

Jaroslav Náhlík

Řídí a koordinuje bezbariérovou přepravu a fakultativní služby. Lze u něj objednat bezbariérovou přepravu. Jako […]

22.03.2017

Přečíst více

Mgr. Justina Hanáková

Poskytuje psychologické poradenství, je specialistkou na psychoterapii. Věnuje se osobnostnímu rozvoji a volnočasovým aktivitám.

22.03.2017

Přečíst více