Terapie pomocí jógy

Terapie pomocí jógy se snaží pomoci člověku třemi způsoby: osvojit si správné psychologické postoje, adaptovat fyzické tělo na snášení většího stresu či nepohodlí a námahy pomocí tonizace neuroendokrinního a neuromuskulárního systému a v neposlední řadě mu nabídnout přiměřenou a vyváženou stravu.

Cvičení klasické jógy předpokládá, že člověk se před vlastní aktivitou uvolní a připraví pomocí průpravných cvičení. Takto připravený organismus pak může přejít k zaujímání jógových pozic neboli ásan. Nedílnou součástí jógy je správný způsob dýchání. Celé cvičení má být pro člověka příjemné, bezbolestné a pozice jsou zaujímány přirozeně, bez úsilí, na 80% vlastního maxima. Pozice působí nejen na fyzické tělo člověka, ale ovlivňuje i jeho jemnější struktury, mysl a vědomí.

Důležitý je přístup k vlastnímu cvičení – s trpělivostí, bez velkého úsilí a bez soutěživosti. Jóga nás učí soustředit se na každou maličkost, každou změnu v těle při jakémkoliv pohybu či nádechu a výdechu. Pohyb je vědomý a řízený. Každý pohyb je konán v souladu s dechem.

U tělesných postižení může jóga pomoci zvýšit pohyblivost kloubů, posílit svaly, aktivovat hormonální činnost či odstraňovat stres a učit vyrovnanému pohledu na život.

Daniela Majtnerová
www.danielamajtnerova.cz

Chcete-li vyzkoušet jógu přizpůsobenou lidem na vozíku, kontaktujte Mgr. Martinu Hrnčiříkovou (tel.: 734 596 602, email hrncirikova@pcfenix.cz)

31.08.2017 |