Aktuálně - archiv November 2022

Mgr. Simona Havlíčková

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie.

07.10.2022

Přečíst více

Petra Gertnerová, DiS.

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh […]

28.09.2022

Přečíst více

Lukáš Dostál

Pomáhá klientům při nácviku přesunů a soběstačnosti v terénu i v prostorách ParaCENTRA Fenix.

08.09.2022

Přečíst více

Martina Burešová

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

30.08.2022

Přečíst více

Lucie Marková, DiS.

Metodicky a personálně vede službu sociální rehabilitace, nastavuje pracovní postupy. Spolupracuje s fyzioterapeuty ve prospěch […]

15.07.2022

Přečíst více

Bc. Alice Kordík

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Poskytuje poradenství z oblasti ergoterapie a kompenzačních pomůcek.

27.04.2022

Přečíst více

Mgr. František Čermák

Řídí bezbariérové vozidlo pro přepravu klientů. Pomáhá klientům při přesunech v terénu i v prostorách […]

27.04.2022

Přečíst více

Mgr. Kateřina Havlíková

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh […]

04.01.2022

Přečíst více

Michal Bělohlávek

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

04.01.2022

Přečíst více

Mgr. Alena Jankotová

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců. Koordinátor dobrovolníků.

04.01.2022

Přečíst více