Aktuálně - archiv February 2024

Lukáš Janda

Pomáhá klientům v jejich přirozeném prostředí v oblastech, kde vlastní síly nestačí. Zajišťuje osobní hygienu, sebeobsluhu, chod […]

22.11.2023

Přečíst více

Anneli Niederlová

Pomáhá klientům v jejich přirozeném prostředí v oblastech, kde vlastní síly nestačí. Zajišťuje osobní hygienu, sebeobsluhu, chod […]

22.11.2023

Přečíst více

Bc. Kateřina Brücknerová

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh služby. Pracuje s klienty na […]

13.11.2023

Přečíst více

Bc. Eliška Zemanová

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie.

04.10.2023

Přečíst více

Mgr. Anna Burešová

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie.

22.11.2022

Přečíst více

Mgr. Simona Havlíčková

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie.

07.10.2022

Přečíst více

Petra Gertnerová, DiS.

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh služby. Pracuje s klienty na […]

28.09.2022

Přečíst více

Lukáš Dostál

Pomáhá klientům při nácviku přesunů a soběstačnosti v terénu i v prostorách ParaCENTRA Fenix.

08.09.2022

Přečíst více

Martina Burešová

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

30.08.2022

Přečíst více

Lucie Marková, DiS.

Pomáhá klientům v oblasti správních řízení k dávkám a příspěvkům a s opravnými prostředky.

15.07.2022

Přečíst více

Bc. Alice Kordík

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Poskytuje poradenství z oblasti ergoterapie a kompenzačních pomůcek.

27.04.2022

Přečíst více