Aktuálně - archiv November 2022

Mgr. Simona Havlíčková

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie.

07.10.2022

Přečíst více

Martina Burešová

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

30.08.2022

Přečíst více

Bc. Alice Kordík

Pomáhá s nácvikem soběstačnosti. Poskytuje poradenství z oblasti ergoterapie a kompenzačních pomůcek.

27.04.2022

Přečíst více

Mgr. František Čermák

Řídí bezbariérové vozidlo pro přepravu klientů. Pomáhá klientům při přesunech v terénu i v prostorách […]

27.04.2022

Přečíst více

Michal Bělohlávek

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

04.01.2022

Přečíst více

Mgr. Alena Jankotová

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců. Koordinátor dobrovolníků.

04.01.2022

Přečíst více