Michaela Arientová

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

15.03.2021