Michal Bělohlávek

Získává pro ParaCENTRUM Fenix finanční prostředky od firemních a individuálních dárců.

04.01.2022