Bc. Kateřina Brücknerová

Komunikuje se zájemci o službu, uzavírá smlouvy s klienty a individuálně s nimi plánuje průběh služby. Pracuje s klienty na naplňování osobních cílů služby a řešení nepříznivé sociální situace.

13.11.2023