Bc. Lucia Hlaváčová

Poskytuje fyzioterapii, dokáže poradit klientům a jejich blízkým pečujícím osobám z oblasti fyzioterapie. Je specialistkou na správný sed na vozíku a výběr vhodných kompenzačních pomůcek.

17.10.2019