Ing. Andrea Srbová

Připravuje rozpočty, kontroluje čerpání dotací a zajišťuje jejich vyúčtování.

08.03.2017