Kateřina Štípková

Pomáhá klientům v jejich přirozeném prostředí v oblastech, kde vlastní síly nestačí. Zajišťuje osobní hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv klienta.

07.10.2021