Výběr změn, které nastaly (nejen) příchodem roku 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v článku představujícím změny v poradně za rok 2019 jsem se dopustila neodpustitelného faux pas, kdy jsem zapomněla na naši novou kolegyni Bc. Lenku Šoulákovou, která náš tým posílila v polovině listopadu. Za toto nedopatření se tímto velmi omlouvám. 

V rámci naší pravidelné rubriky tentokrát shrneme změny, které přišly (nejen) se začátkem roku 2020 především do sociální oblasti, a také představíme službu „Systém tísňového volání“, která funguje na území města Brna a je určená občanům města Brna starším 65 let a držitelům průkazu OZP.

Výběr změn, které nastaly (nejen) příchodem roku 2020

Jako i v předchozích letech došlo k valorizacím důchodů – nový důchodový výměr by již většina z vás měla mít doma. V porovnání s minulým rokem bylo navýšení skromnější, u průměrného důchodu činilo cca 900 Kč. Stejně tak došlo od 1. 1. 2020 k nárůstu minimální mzdy, a to na částku 14 600 Kč za měsíc, resp. na 87,30 Kč za hodinu.

S účinností od 1. 3. 2020 se mírně mění podmínky poskytování příspěvku na nákup motorového vozidla (tedy zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) – konkrétně dochází ke změně v ustanovení, jaká výše příspěvku bude poskytnuta při určitých příjmech (např. příspěvek ve výši 200 000 Kč získá žadatel v případě, že jeho příjem a příjem společně posuzovaných osob je nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob). Tato změna by měla zmírnit negativní dopady pro žadatele, kteří i přes svou nepříznivou životní situaci a zdravotní postižení měli zaměstnání.

Ke stejnému datu, tedy od 1. 3. 2020, dojde ještě k jedné změně zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – dochází k doplnění zdravotních stavů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.

Od 1. ledna 2020 se také změnil tzv. ochranný limit týkající se doplatků za léky – o této změně jsme vás informovali již během podzimu. Pro osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a pro osoby uznané ve II. nebo III. stupni invalidity, avšak bez nároku na výplatu invalidního důchodu, se tento limit snížil na 500 Kč za rok. O skutečnosti, že patříte do některé z těchto skupin, je nezbytné zdravotní pojišťovnu informovat prostřednictvím doložení kopie posudku o posouzení zdravotního stavu; výjimkou jsou osoby starší 70 let, na které se snížený limit vztahuje již z důvodu věku. Přiznanou invaliditu je však nezbytné zdravotní pojišťovně doložit kopií posudku o zdravotním stavu.

Další novinkou, která je poměrně známá i z médií, jsou již povinné e-neschopenky. Tento systém přinesl úlevu především zaměstnancům, kteří již nemusejí řešit, jak svému zaměstnavateli doručí doklad o začátku pracovní neschopnosti. POZOR – stále Vám zůstává povinnost zaměstnavateli sdělit (nejlépe telefonicky či e-mailem), že jste dostali neschopenku a tudíž nemůžete přijít do práce!

V souvislosti se změnami jízdních řádů, tedy již od prosince 2019, došlo na některých železničních tratích i ke změně přepravce. Pro osoby na invalidním vozíku to znamená, že před plánovanou cestou musejí zjistit, který dopravce zajišťuje spoj, kterým pojede, a podle jeho pravidel přepravy mu cestu oznámit. V případě, že cesta vyžaduje využití spojů více dopravců, je nezbytné zajistit si cestu s vozíkem nebo asistenci prostřednictvím objednávkového systému CENDIS. Také je nezbytné se s dostatečným předstihem ujistit, že na dané trase je přeprava osob na invalidním vozíku možná a za jakých podmínek (jak již ve svém článku uváděl kolega Jan Vočka, např. na trati Brno – Bohumín je přeprava osob na invalidním vozíku kvůli parametrům vagónů omezena šířkou vozíku a také nutností přesunout se z vozíku na sedadlo).

V Senátu ČR nyní čeká na projednávání návrh na změnu povinnosti registrovat elektrický invalidní vozík (EIV) jako zvláštní vozidlo v případě, že jeho maximální možná rychlost přesahuje 6 km/hod., což je rychlost chůze. V současné době navíc na EIV s vyšší konstrukční rychlostí zdravotní pojišťovny neposkytují příspěvek. Zákonodárci také navrhují, aby jako zvláštní vozidlo nebylo nutné registrovat EIV s konstrukční rychlostí až 15 km/hod. a až do délky 1,4 m a hmotnosti až 450 kg. O průběhu a výsledku projednávání vás budeme samozřejmě informovat.

Systém tísňového volání

Občané města Brna, kterým je více než 65 let nebo kteří jsou starší 18 let a jsou držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, se mohou za mírný měsíční poplatek zaregistrovat do systému tísňového volání. Tento systém umožňuje přivolat si prostřednictvím zvláštního tlačítka pomoc v případě zdravotní indispozice či jiného zdraví či život ohrožujícího stavu. Tlačítko je snadno přenosné (v kapse, na šňůrce na krku apod.) a díky zabudovanému GPS umožňuje v případě potřeby i rychlou a snadnou lokalizaci uživatele prakticky kdekoliv na území ČR. Výhodou je také pádový senzor, kdy tlačítko v případě pádu uživatele vysílá automaticky signál pro přivolání pomoci. Registrace v systému je vhodná především pro lidi, kteří žijí sami, není to však podmínka.

Více informací o systému tísňového volání lze získat na internetových stránkách Centra sociálních služeb, případně prostřednictvím e-mailu (socioinfocentrum@brno.cz) nebo telefonicky (542 173 820 nebo 542 173 830).

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

27.01.2020 |