Vybrané novinky roku 2022 týkající se osob se zdravotním postižením

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nazdobené stromy na náměstích a návsích nebo první zapálená svíčka na adventních věncích dávají vědět, že se blíží Vánoce a také nový rok, tentokrát se třemi dvojkami – 2022. Také tento rok přinese nějaké změny, které se týkají i osob se zdravotním postižením. Přinášíme vám proto krátký přehled těch nejdůležitějších změn.

První příjemnou změnou je valorizace důchodů. Navyšuje se jak základní výměra (ta je stejná pro všechny důchody a zvyšuje se ze současných 3 550 Kč na 3 900 Kč), tak procentní výměra (ta je individuální a bude navýšena o 1,3 % z vaší aktuální procentní výměry). K tomu ještě bylo schváleno další navýšení, a to o 300 Kč. Průměrný důchod díky tomu v příštím roce zvýší o přibližně 800 Kč měsíčně. O valorizaci důchodu není nutné žádat, navýšení proběhne automaticky. Některým z příjemců důchodu, zejména těm, kteří mají termín výplaty důchodu později v měsíci, přijde první navýšení samostatně.

Valorizace k Novému roku zřejmě nebude jedinou, která v roce 2022 nastane. S ohledem na vysokou inflaci se očekává, že by k další valorizaci mohlo dojít ještě v létě. O průběhu tohoto vás budeme samozřejmě informovat.

Druhou změnou platnou od 1. ledna 2022 je navýšení hrubé minimální mzdy a zvýšení zaručených mezd, příp. úprava platových tabulek. Hrubá minimální mzda je pro všechny zaměstnance – bez ohledu na případný handicap – stejná a od 1. ledna 2022 bude v případě plného úvazku činit 16 200 Kč za měsíc. Společně s minimální mzdou vzrostou i mnohé zaručené mzdy (více k zaručeným mzdám naleznete např. zde).

Třetí důležitou oblastí, které se týkají úpravy, jsou kompenzační pomůcky. Jedná se zejména o novou možnost praktických lékařů vypisovat poukazy na některé pomůcky a také o změnu maximální uhrazené ceny oprav mechanických a elektrických vozíků. Více informací ke změnám v oblasti kompenzačních pomůcek naleznete např. zde.

Poslední námi zmiňovanou změnou je sjednocení výše příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti, kdy se již nebude rozlišovat, zda příjemce využívá pobytové sociální služby, nebo nikoliv. Těmto příjemcům bude výše příspěvku na péči automaticky změněna.

Naopak bez významnějších změn zůstává Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Senát totiž v říjnu z mnoha důvodů zamítl novelu tohoto zákona – ta měla přinést např. rozporuplné sloučení služby osobní asistence a pečovatelské služby. S ohledem na volby do Poslanecké sněmovny znamenalo rozhodnutí Senátu definitivní zamítnutí dané novely.

Jelikož je tento článek posledním, který vám v této rubrice v roce 2021 přinášíme, přeji vám jménem celého týmu sociálního poradenství příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 jen to nejlepší.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

30.11.2021 |