Výchovné u žen s invalidním důchodem

V zákoně o důchodovém pojištění je chyba, která neumožňuje přiznání výchovného ženám, které vychovaly děti, splňují podmínku přiznání starobního důchodu, ale vzhledem k tomu, že jejich invalidní důchod je vyšší, než by byl výpočet starobního důchodu, zůstává jim ze zákona invalidní důchod až do dovršení 65 let věku. Těmto ženám nemůže být přiznáno výchovné, i když rozdíl mezi starobním a invalidním důchodem činí minimální peníze ve prospěch invalidního důchodu.

NRZP ČR navrhuje úpravu, aby příjemcům invalidního důchodu, kteří jinak řádně splnili všechny podmínky nároku na výchovné, a během své pracovní kariéry zajišťovali výchovu dětí, vznikl nárok na výplatu výchovného za vychované děti, které je vypláceno pouze příjemcům starobního důchodu. Jsou případy, kdy osoby dlouhodobě pečovaly o děti s minimální pracovní aktivitou a poté se staly invalidními a pobíraly invalidní důchod. Při dovršení nároku na starobní důchod se zpravidla dostávají do situace, kdy starobní důchod je nižší než invalidní důchod, a proto v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., je jim ponechán jejich invalidní důchod. Tito lidé mohou získat nárok na výchovné až po dovršení 65 let, kdy se automaticky mění invalidní důchod na starobní důchod.

31.03.2023 |