Výhody pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením

Často se říká: „Peníze jsou až na prvním místě.” Je fakt, že nejen v důsledku snad již ustupující koronavirové pandemie, ale také z důvodu zhoršeného zdravotního stavu z důvodu onemocnění či úrazu dochází v menší či větší míře ke snížení příjmů a naopak navýšení výdajů. Ne vždy je možnost přilepšit si nějakou brigádou a ačkoliv na některé výdaje více či méně přímo přispívá stát (např. prostřednictvím příspěvku na péči či příspěvku na zvláštní pomůcku apod.), počítá se každá ušetřená koruna. Přinášíme vám proto přehled základních výhod, které mohou čerpat držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) – některé výhody jsou stanoveny přímo v zákoně, jiné závisí na poskytovateli, dodavateli či provozovateli určité služby. (Námět na tento článek přinesla jedna z našich klientek, za což jí tímto velmi děkujeme).

Výhody stanovené zákonem

Základní přehled výhod lze nalézt v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Výhody jsou odstupňovány podle toho, zda je jedná o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Držitelé průkazu OZP mají podle tohoto zákona následující výhody:

  1. Průkaz TP – nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě a přednost při osobním jednání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání.
  2. Průkaz ZTP – výhody jako v případě průkazu TP + bezplatná doprava MHD a sleva 75 % na pravidelnou vnitrostátní vlakovou (2. třída; nevztahuje se na povinnost zakoupit v některých spojích místenku) a autobusovou dopravu.
  3. Průkaz ZTP/P – výhody jako v případě průkazu ZTP + bezplatná doprava průvodce ve vnitrostátní hromadné dopravě a v MHD a bezplatná doprava vodícího psa u osoby prakticky nebo úplně nevidomé, pokud ji nedoprovází průvodce.

Velmi hojně využívanou výhodou držitelů průkazu ZTP (kromě sluchově postižených) nebo ZTP/P je možnost vyřídit si parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Kombinace průkazu ZTP (kromě sluchově postižených) nebo ZTP/P a parkovacího průkazu pro OZP pak přináší možnost parkovat na místech vyhrazených pro OZP, a to na území celé Evropské unie. V rámci České republiky pak mezi výhody patří např. možnost v naléhavých případech stát na místech, kde je to jinak zakázáno, nesmí však být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. Výjimečně a v naléhavých případech lze také vjet do míst, do nichž je vjezd povolen pouze dodatkovou tabulkou „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“, případně do pěší zóny. I v těchto případech však platí, že nesmí být ohrožena bezpečnost jiných účastníků provozu, a to včetně chodců.

Kombinace průkazu ZTP (kromě sluchově postižených) nebo ZTP/P a parkovacího průkazu pro OZP také držiteli umožňuje zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště a na území ČR stále ještě nahrazuje dálniční známku (za určitých podmínek nemusí držitel průkazu ve vozidle sedět).

Poměrně dobře známou a často využívanou výhodou držitelů průkazu ZTP/P je také sleva na dani z příjmů fyzických osob (FO), slevy na dani FO pro invalidní důchodce a zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů FO v případě invalidity. U poplatníka, který je osobou se zdravotním nebo těžším zdravotním postižením (resp. osobou uznanou zdravotně znevýhodněnou nebo invalidní v I., II. nebo III. stupni) lze od základu daně odečíst také úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou také osvobozeni od úhrady některých poplatků, které nás provázejí téměř na každém kroku. Jedná o např. o poplatky ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa, za ověření podpisu či za vydání stavebního povolení pro bezbariérové úpravy nebo za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě.

Pozor – podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích není držitel průkazu OZP osvobozen od poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením!

Tento výčet je pouze základním přehledem výhod, které mají oporu v zákoně a jsou nebo by mohly být často využívány. Pro získání úplného přehledu výhod s uvedením čísla a názvu zákona a paragrafu můžete kontaktovat naše sociální poradenství.

Výhody dle podmínek dodavatelů, poskytovatelů či provozovatelů služeb

V běžném životě se pak lze setkat s mnoha dalšími výhodami, které však již závisí na podmínkách konkrétního dodavatele, poskytovatele či provozovatele. Ze všech těchto výhod zmíním především Euroklíč, o které jste se již v naší rubrice mohli dočíst.

Z vlastních zkušeností pak nejspíše sami víte, že mnohde lze díky průkazu ZTP či ZTP/P získat např. slevu na vstupném na společenské, kulturní, sportovní a další akce. Nezanedbatelné pak mohou být i slevy na služby mobilních operátorů a poskytovatelů internetového připojení či slevy od dodavatelů energií.

Lepší dostupnost nového automobilu umožňují prostřednictvím slev či speciálních programů také prodejci automobilů. Výhodnější podmínky lze také získat od pojišťovny (např. na havarijní pojištění či pojištění nemovitosti a majetku obecně).

Lepší dostupnost pak držitelům průkazu ZTP či ZTP/P mohou poskytovat např. i firmy nabízející software (antivirové programy apod.).
Pro možnost využít tyto slevy je nezbytné kontaktovat daného dodavatele, poskytovatele či provozovatele, zeptat se na ně a poté obvykle průkaz či jiný doklad doložit.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

29.05.2020 |