Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Vylepšení služeb pro klienty osobní asistence

osobni asistence vylepseni sluzeb 8ed2a0c9
Publikováno:
24. 11. 2023
fenix czechmade banner b3bea5bb

Vážení a milí Feničané,

s velkou radostí Vám chceme oznámit, že jsme dokončili sérii úprav dokumentace, opatření a školení pracovníků s cílem zvýšit bezpečnost našich klientů i zaměstnanců při poskytování převozu klientů jejich vlastními vozidly v rámci služby osobní asistence a můžeme tento úkon klientům opět nabízet a poskytovat.

Podařilo se to především zásluhou nového předsedy PCF Jaroslava Náhlíka a našeho skvělého řidiče Mgr. Františka Čermáka, který je odborníkem na problematiku bezpečnosti motorových vozidel, a také nám zprostředkoval posouzení od pana Bc. Vladimíra Mílka, odborníka na bezpečnost práce, za což mu patří opravdu velký dík.

Objevily se spekulace o tom, že bychom poskytováním tohoto úkonu mohli porušovat zákon. Požádali jsme proto o stanoviska Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj, odkud nám shodně a zcela jasně bylo potvrzeno, že toto naše jednání v rozporu se zákonem není. Můžeme tedy všechny ubezpečit, že u nás opravdu k žádnému porušování zákona nedocházelo. Rovněž jsme získali vyjádření k této problematice od advokátní kanceláře IUSTORIA i odborníků na pojištění a jejich připomínky zapracovali do revidované dokumentace a nových opatření. V neposlední řadě jsme také v sérii úprav zohlednili expertní doporučení pana Mílka, jehož odborné posouzení celé problematiky pro nás také znamenalo skutečně zásadní ubezpečení o správnosti dalšího zvoleného postupu.

Všichni pracovníci služby osobní asistence si samozřejmě uvědomují, že poskytování tohoto úkonu je spojeno s velkou zodpovědností a nese s sebou určitá rizika, i kdyby byly podmínky pro něj zajištěny sebelépe. Značná zodpovědnost a s ní spojená mimořádná náročnost je však s asistováním spojena vždy. V tom daný úkon není tak zásadní výjimkou. Proto mohou tuto ohromně užitečnou, důležitou a přínosnou práci dělat (obzvláště dlouhodobě) jen opravdu odvážní a odolní “srdcaři”. Jsme nesmírně vděční za to, že takové lidi mezi sebou stále máme a společně naše služby můžeme poskytovat zase o něco bezpečněji a lépe!