Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Výroční členská schůze ParaCENTRA Fenix

Publikováno:
30. 11. 2019
fenix czechmade banner b3bea5bb
Sorry pečeme jinak

Milí Feničané,

v pátek 22. listopadu 2019 se konala členská schůze. Letos byla zvláštní, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem byl fakt, že letošní členská schůze byla volební. Z výsledků voleb vzešla nová Rada spolku a taktéž revizní komise. Rada zvolí na nejbližším setkání ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

Rada je nyní v tomto složení: Ing. Blanka Cabalková, Patrik Herout, Ing. Oldřich Janda, Mgr. Ladislav Loebe, Jaroslav Náhlík, Mgr. Kristýna Náhlíková a Ing. Karel Sobol. Revizní komise je nyní v tomto složení: Anna Antesová, Pavel Ježa, Ing. Dana Wendscheová.

Gratuluji všem nově zvoleným a všem znovuzvoleným a přeji hodně štěstí a úspěchů v dalším funkčním období.

Druhým důvodem byla okolnost radostná a tou byla oslava 15. narozenin našeho spolku. V rámci kulturního programu vystoupila skupina Tempus. V závěru vystoupení skupiny Tempus jsme načali a „zařízli“ narozeninový dort z dílny Sorry – Pečeme jinak. Mimochodem chutnal výtečně. Stejně tak chutnal i narozeninový a současně volební guláš Blanky Cabalkové. Za tyto kuchařské a cukrářské výkony děkujeme. Ke guláši a vlastně i k zábavě nemohlo chybět řízné „pivko“ z frýdlantského pivovaru Albrecht.

Před tím, než vypuklo všeobecné družení, spolčování a veselá zábava, bylo nutno vypořádat formální záležitosti členské schůze, a to schválit hospodaření spolku, poreferovat o činnosti ParaCENTRA za minulý rok, představit vize do budoucnosti jak po stránce formální, tzn. byla opět otevřena otázka přeměny/transformace spolku na zapsaný ústav, tak po stránce faktické, mám tím na mysli záměr vybudovat nové Centrum Fenix v brněnských Kníničkách. Jak již bylo uvedeno výše, bylo úspěšně zvoleno i nové vedení spolku a revizní komise spolku.

Co dodat závěrem? Díky za překvapivě vysokou účast oproti minulým rokům a těšíme se opět na setkání v tak hojném počtu. Další příležitostí tak může být hned za pár dní Mikulášská besídka.

Mgr. Ladislav Loebe
předseda spolku