Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

, ,

XI. odborná konference a setkání spinálních jednotek

Publikováno:
30. 6. 2019
fenix czechmade banner b3bea5bb

Ve dnech 6. – 7. 6. 2019 se v Praze konala již XI. odborná konference a setkání spinálních jednotek, na které jsme nemohli chybět. ParaCENTRUM Fenix zde reprezentovali Veronika Málková a Kristýna Martincová se svým posterem „Efekt elektrostimulace na hybnost aker dolních končetin“, Nikol Kothánková a Romana Bližňáková prostřednictvím posteru představily nově vznikající web, který vytvoří virtuální prostor plný komplexních informací o životě s míšní lézí a konečně Tereza Škobránková a Josef Srnec svou prezentací na téma „Změny tlakového zatížení při tréninku stability trupu“ ohromili nejednoho účastníka konference. Nechyběl také Michal Odstrčil, který zde navazoval nové kontakty a také reprezentoval Fenix tak, jak se na ředitele organizace sluší a patří.

Ve čtvrtek po příjezdu na hotel Pyramida, kde se konference konala, jsme se zaregistrovali, vyvěsili své postery a šli na úvodní část setkání. Zde nás přivítal doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. – primář spinální jednotky v Praze – Motole, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a zároveň asi nejznámější fyzioterapeut v ČR a prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st. – neurochirurg, který ve svých 98 letech sršel optimismem a svým osobním sdělením zahájil konferenci.

Zajímavými účastníky byl prof. Andrei Krassioukov – odborník z Univerzity v Britské Kolumbii ve Vancouveru v Kanadě a také prof. Kathleen Martin Ginis – zástupkyně stejné univerzity, kteří nás seznámili se svými výzkumy a také ukázali, jak spinální program funguje u nich za oceánem.

V průběhu obou dnů jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací ze spinální problematiky, získali mnoho inspirace pro kvalitní provádění terapie a také zjistili nové trendy v péči o spinálního klienta.

Velmi zajímavou přednáškou bylo například téma „Hemikorporektomie“ (tj. odstranění celé dolní poloviny těla včetně pánevní a křížové kosti), která byla doplněna o fotografie přímo z operačního sálu, dále „Primární prevence vzniku dekubitů“, kde jsme se dozvěděli, jak rozpoznat vznikající dekubit a jak se o něj co nejlépe starat, a také „Kineziologický rozbor dechového stereotypu a mechanismu expektorace u jedinců s míšní lézí v úrovni krčních segmentů“, díky které jsme získali nové vědomosti v oblasti respirační terapie.

Na konferenci byla možnost se seznámit i s novinkami v oblasti invalidních vozíků, různých rehabilitačních pomůcek i pomůcek běžného denního užití, které byly prezentovány zástupci různých firem.

Během dvoudenní konference jsme se setkali s nespočtem terapeutů, lékařů a dalších odborníků, kteří pracují jak v nemocnicích na spinálních jednotkách, tak i v rehabilitačních ústavech nebo zařízeních, kde se setkávají s osobami po poškození míchy.

O naše vystavené postery byl velký zájem, odpovídali jsme na velké množství dotazů a také prezentace Terezy Škobránkové a Josefa Srnce měla velký úspěch a mnozí účastníci konference z ní byli nadšení.

Na příští, již XII. odborné konferenci a setkání spinálních jednotek budeme jistě opět reprezentovat ParaCENTRUM Fenix prostřednictvím posterů a prezentací a velmi se těšíme, až se se všemi opět potkáme.

Romana Bližňáková