Zdravotní a sociální pojištění pečujících při hospitalizaci příjemce příspěvku na péči

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v průběhu května jsme se příliš nezahřáli, věřme tedy, že červen bude už příznivější a stane se příjemnou předzvěstí blížících se prázdnin a doby dovolených.

Tento článek je věnován nejen příjemcům příspěvku na péči, ale také, resp. především jejich pečujícím – tématem je totiž otázka zdravotního a sociálního pojištění pečujících v případě, že příjemce příspěvku je celý kalendářní měsíc (nebo déle) hospitalizován (např. v nemocnici, rehabilitačním ústavu apod.).

O tom, že pro příjemce příspěvku na péči a na mobilitu, resp. pro jejich pečující existuje vůči úřadu práce oznamovací povinnost, jsme psali již dříve v samostatném článku. Déle trvající hospitalizace příjemce příspěvku na péči však neznamená pouze případné přerušení výplaty tohoto příspěvku. Pro pečující osobu to může představovat i nutnost vyřešit zejména úhradu zdravotního pojištění.

V případě, že pečující osoba nemá pracovní poměr, na základě kterého by za ni bylo odváděno zdravotní a sociální pojištění, nebo není tzv. státním pojištěncem (např. ve starobním důchodu, na rodičovské dovolené apod.), může si vybrat mezi dvěma variantami: buďto si po dobu hospitalizace příjemce příspěvku hradit zdravotní (a případně také sociální) pojištění sám/sama, nebo se zaevidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

V případě úhrady pojistného pečující osobou je nezbytné počítat s výdajem ve výši 2 052 Kč [1] na zdravotní pojištění a případně dalších 2 482 Kč [2] na sociální pojištění za měsíc. Naopak v případě evidence na úřadu práce tyto náklady nevznikají, pečující osoba navíc může mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti.


Ať se pečující osoba rozhodne pro kteroukoliv variantu, vždy je nezbytné oznámit změnu zdravotní pojišťovně. V případě úhrady sociálního pojištění je nezbytné kontaktovat také okresní správu sociálního zabezpečení. Bližší informace k účasti na dobrovolném sociálním pojištění lze získat nejlépe přímo na České správě sociálního zabezpečení.

V případě dotazů týkajících se tohoto tématu se samozřejmě můžete obracet i na naše sociální poradenství, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz), telefonicky (tel. č.: 739 646 396) nebo prostřednictvím naší on-line poradny.


[1] částka aktuální pro rok 2021
[2] částka aktuální pro rok 2021

31.05.2021 |