Změna týkající se vystavení navazujícího průkazu OZP

Milé klientky, milí klienti,

velmi nás těší, když vám můžeme předávat dobré zprávy. V tuto chvíli pro vás máme rovnou dvě. První dobrou zprávou je, že naše sociální poradenství samozřejmě funguje i po přestěhování ParaCENTRA Fenix do areálu Kociánky – viz náš samostatný článek.

Druhá dobrá zpráva se týká změn při vystavování nového průkazu OZP.

Pravděpodobně to znáte ze své vlastní zkušenosti: nárok na průkaz máte přiznaný trvale, ale platnost oné plastové kartičky je podle předpisů EU nejdéle 10 let. Na úřadu práce sice podáte žádost o změnu nároku s dostatečným předstihem a s poznámkou, že ji podáváte pouze z důvodu končící platnosti průkazu, řízení se však stejně protáhne na několik měsíců kvůli přezkumu posudkovým lékařem. Průkaz OZP mezitím přestane platit a vy kvůli tomu nemůžete využívat výhody s ním spojené. Od ledna 2022 však k těmto situacím již docházet nebude.

Parlament ČR totiž schválil změnu Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela tohoto zákona obsahuje ustanovení, podle kterého se v případě trvalého nároku na průkaz od přezkumu zdravotního stavu upouští. Na blížící se konec platnosti průkazu OZP by vás navíc měl nově upozornit úřad práce.
Díky přijatým změnám by se vydání navazujícího průkazu OZP mělo významně zrychlit a využívání výhod s ním spojených již nebude ohroženo.

V případě dotazů týkajících se výše uvedených změn či jiných otázek (nejen) z oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením či invalidních důchodů se můžete obracet na naše sociální poradenství, a to telefonicky (tel. č.: 739 646 396), prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz) nebo naší on-line poradny, případně je po předchozí domluvě možné osobní setkání.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

29.06.2021 |