Změna značení (bez)bariérových spojů v MHD Brno

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ačkoliv mnozí používáte k přepravě osobní automobil, nezanedbatelná část z vás se po Brně pohybuje – pravidelně, nebo alespoň občas – s využitím městské hromadné dopravy. Několik let jste byli zvyklí hledat v jízdních řádech symbol vozíčkáře, tedy garantovaný nízkopodlažní spoj. Tento symbol však v jízdních řádech městské hromadné dopravy v Brně již nenajdete.

Dopravní podnik města Brna totiž v průběhu října přistoupil ke změně značení. Díky významnému podílu nízkopodlažních vozů (tramvají, trolejbusů i autobusů) již nebylo efektivní označovat v jízdních řádech bezbariérové spoje. Nově jsou proto označovány naopak spoje zajišťované vysokopodlažními (bariérovými) vozy. Symbol, který vás upozorní na bariérový spoj, má podobu svisle přeškrtnutého S – $. Všechny ostatní spoje, které nejsou označeny tímto symbolem, jsou automaticky nízkopodlažní. Výjimku z tohoto pravidla však mohou představovat mimořádné situace, jako je např. porucha vozidla a nutnost vypravit vozidlo náhradní, případně krátkodobé výluky. V případě potřeby se můžete obracet přímo na Dopravní podnik města Brna.

U internetových vyhledávačů spojů MHD stále zůstává možnost zvolit vyhledání nízkopodlažního či bezbariérového spoje (bezbariérový spoj zahrnuje také výběr bezbariérové zastávky).

Zdroj: www.ibrno.cz/brno/64552-dpmb-ma-jiz-tolik-nizkopodlaznich-vozu-ze-zmeni-znaceni-v-jizdnich-radech.html

20.11.2020 |