Ztráta průkazu ZTP. Jak postupovat?

Stalo se vám někdy, že vám peněženka či taška s doklady vypadla z kapsy, zapomněli jste ji položenou na lavičce, případně se někomu natolik zalíbila, že si ji bez vašeho vědomí a souhlasu prostě vzal z vašeho batohu či kabelky? Pokud byste se někdy v takovéto nezáviděníhodné situaci ocitli, na následujících řádcích se dozvíte, jak postupovat především v případě průkazu OZP a na co si obecně dát pozor.

Ztrátu či odcizení nahlaste na Policii ČR

V případě ztráty či odcizení průkazu OZP by vaše cesta měla ze všeho nejdříve vést na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky. Zde nahlásíte, že došlo ke ztrátě či odcizení dokladů, příp. dalších věcí. Toto nahlášení je velmi důležité nejen pro následné vyřizování nových dokladů, ale také pro případy, že by vaše ztracené nebo odcizené doklady byly zneužity např. pro uzavření půjčky či jakoukoliv trestnou činnost. Na základě tohoto ohlášení dostanete od Policie ČR protokol.

Po návštěvě Policie ČR přichází na řadu vyřizování na úřadech. Ztrátu nebo odcizení průkazu OZP je nezbytné oznámit úřadu práce podle místa trvalého bydliště ve lhůtě 8 dnů od ztráty či krádeže. Nejlepší je osobní návštěva úřadu; sdělení prostřednictvím telefonu nebo e-mailu nemusí být pracovníkem přijato. V případě, že jste od „svého“ úřadu práce daleko a víte, že jej do 8 dní nestihnete navštívit, můžete oznámení učinit na kterékoliv pobočce – úřady si danou informaci předají. Oznámením dojde ke zneplatnění ztraceného či odcizeného průkazu.

Podání žádosti o nový průkaz

Pro podání žádosti o nový průkaz OZP je však nezbytné navštívit úřad práce v místě trvalého bydliště už osobně. Tam předložíte doklad totožnosti (příp. náhradní doklad vydaný Policií ČR) a protokol od Policie ČR o ohlášení ztráty nebo odcizení průkazu OZP. S sebou si nezapomeňte vzít aktuální fotografii průkazového formátu. V případě ztráty průkazu je stanoven správní poplatek 200 Kč. Pokud jste však o průkaz přišli v důsledku násilného trestného činu (např. loupežné přepadení, ublížení na zdraví, vydírání, pokus o vraždu apod.), je vám tento poplatek odpuštěn.

Za 10 až 14 dní od podání žádosti vám bude vydán nový průkaz OZP. Nově vydaný průkaz bude mít stejný konec doby platnosti, jako měl průkaz ztracený či odcizený. Pokud však měl původní průkaz neomezenou platnost, nový bude mít platnost pouze 10 let – to je nejdelší možná doba platnosti, na kterou lze v současné době průkaz vydat. U osob mladších 18 let je platnost pouze 5 let.

Po dobu, kdy nebudete mít platný průkaz OZP, nemůžete využívat výhody s tímto průkazem spojené – to se týká především parkování na vyhrazených parkovacích místech, bezplatné jízdy MHD nebo třeba jízdy po dálnici bez dálniční známky. Protokol od Policie ČR jako náhrada platného průkazu OZP nestačí.

Ztráta průkazu ZTP v zahraničí

Mnoho z vás také jezdí čas od času do zahraničí. Jak postupovat v případě, že průkaz OZP ztratíte nebo vám bude odcizen mimo území ČR? Podle informací získaných od pracovníka úřadu práce můžete vynechat návštěvu Policie ČR – ta totiž nesmí sepisovat události, které se staly v zahraničí. Můžete tedy zamířit přímo na úřad práce. Ze všeho nejlepší je však prevence. Jedinou zaručenou výhodou spojenou s průkazem OZP v zahraničí je možnost parkovat na vyhrazených místech v případě, že máte vyřízený i tzv. parkovací průkaz. Tato výhoda však platí pouze na území EU. Žádné jiné výhody vám český průkaz OZP v zahraničí nezajistí (resp. záleží výhradně na místních poskytovatelích, zda vám na český průkaz OZP dají např. slevu na vstup do muzea apod.). V případě, že jedete do zahraničí a víte, že průkaz nebudete opravdu nutně potřebovat ani pro účely parkování na vyhrazených místech, nechte jej radši doma.

Doufám, že ve vašem případě budou informace v tomto článku spadat do kategorie „Kdyby náhodou…“ a že v reálu je potřebovat nebudete. Pokud by se vám ale něco takového přece jen přihodilo, budete vědět, jak postupovat.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

11.08.2018 |