Zvýhodněné ceny mobilních tarifů pro OZP a lidi s nízkými příjmy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v době, kdy dochází k nárůstu cen u většiny komodit, se hodí každá ušetřená koruna. Proto vám přinášíme informaci (pro někoho třeba jen připomenutí) o tom, že lidé se zdravotním postižením mají podle zákona[1] možnost využít nabídku mobilního operátora na speciální tarif odpovídající jejich potřebám s ohledem na druh jejich zdravotního postižení. Osobou se zdravotním postižením je podle tohoto zákona[2] držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, držitel průkazu ZTP/P, nebo osoba ve II., III., nebo IV. stupni závislosti[3].

Nově tento zákon garantuje zvýhodněné tarify také osobám s příjmy do 2,15násobku životního minima jednotlivce (příp. do 2,15 násobku životního minima domácnosti)[4]. Rozhodující jsou vždy příjmy za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

Pokud tedy ještě u svého mobilního operátora nemáte sjednaný zvýhodněný tarif, zcela jistě se na něj zeptejte.

Jelikož již nyní v červnu začíná kalendářní léto, přeji vám jménem týmu sociálního poradenství příjemné letní období. Také během něj se můžete těšit na články naší pravidelné rubriky Na skok do poradny.

[1]§ 43 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
[2] § 43 odst. 4 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
[3] V případě nezletilé osoby, které byl přiznán příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. stupni závislosti, je zvýhodněný tarif určený pečující osobě.
[4] § 38 odst. 4, písm. a) a b) Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

01.06.2022 |