Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Fyzikální terapie – elektroterapie, ultrazvuková terapie

fyzio elektro 1c3db265
Publikováno:
29. 12. 2018

Asi každý z našich klientů si již určitě všiml pojízdného stojanu se dvěma nad sebou uloženými krabicemi, ze kterých čouhají prapodivné kabely. Ne, není to žádný mučící nástroj, ale jedná se o přístroj BTL 5000 sloužící pro aplikaci elektroterapie a terapeutického ultrazvuku. V následujících řádcích Vám přiblížíme, proč není někdy na škodu využít v rámci rehabilitace elektřinu, a že pokud Vám terapeut bude aplikovat ultrazvuk, neznamená to, že musíte být nutně v požehnaném stavu.

Elektroterapie i ultrazvuková terapie jsou součástí tzv. fyzikální terapie, která využívá různých forem fyzikálních podnětů k léčbě poruch pohybového systému. Patří zde hydroterapie, termoterapie, mechanoterapie, která zahrnuje i ultrazvuk, dále magnetoterapie, fototerapie a již zmíněná elektroterapie.

V rámci elektroterapie využíváme různé typy proudů dle požadovaného účinku (protizánětlivý, působící proti bolesti, otokům, k uvolnění svalstva či zlepšení prokrvení tkání). Vybíráme z galvanických proudů, nízkofrekvenčních proudů, středofrekvenčních proudů či vysokofrekvenčních proudů. Dané proudy lze aplikovat buď pomocí deskových elektrod, což jsou ty placaté věci, které Vám připevňujeme různě po těle nastavitelnými páskami. Anebo lze zvolit tzv. vakuové elektrody kulatého tvaru, jenž se na kůži „nacucnou“, a díky kterým si od nás můžete odnést krásný suvenýr v podobě rychle mizejícího kolečka v místě působení. U obou typů aplikace se vždy musí použít namočená houbička pro lepší vedení proudu a jako prevence případného poškození kožního krytu. U každého proudu se pak stanovuje intenzita, frekvence a další parametry podle toho, jakého účinku chceme dosáhnout.

Ultrazvuková terapie využívá mechanického vlnění, bez průchodu elektrického proudu. Aplikuje se v postižené oblasti pomocí hlavice o různě velké vyzařovací ploše. Vlivem mechanického vlnění dochází k jakési mikromasáži a následnému ohřevu tkání, což vede k ústupu bolesti, zlepšení metabolismu v dané oblasti či ke svalové relaxaci. Nejčastěji se využívá přímého kontaktu hlavice s kůží pomocí gelu, v některých případech se ale volí aplikace subakvální, kdy ke kontaktu dochází prostřednictvím vodního prostředí. I zde, stejně jako u elektroterapie, volíme frekvenci, intenzitu, aj. dle požadovaného účinku.

Takže, drazí klienti, co takhle si příští cvičení udělat přímo elektrizující? 😊