Partneři

Pomohli a stále pomáhají.

Firma CGI IT Czech Republic se svými zaměstnanci nás pravidelně podporuje.

CGI IT Czech Republic

Tescan podporuje naší činnost významným finančním darem.

Tescan

Purple Technology

CYRRUS

Erba Lachema - podpořila naší činnost významným finančním darem.

Erba Lachema

Hello bank!

Radeton

Tyco Electronics Czech s.r.o.

AGADOS

Bezplatně poskytuje připojení k internetu ve výši 120000 Kč.

Netbox

Společnost nám poskytla v roce 2018 finanční dar ve výši 50000 Kč.

Trachea

IBM Česká republika

MOTORTEC

Brněnské komunikace

IMOS development

innogy Česká republika a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pneuservis Bílý & syn, s.r.o.

Víno Marcinčák

Keloc PC, spol. s r.o.

Firma Isolit Bravo, s.r.o. poskytla finanční podporu na bezbariérovou dopravu.

Isolit Bravo, s.r.o.

Poskytuje zdarma baliček zákonných školení (BOZP, PO, školení řidičů).

Prevent s.r.o.

Kaiser - bezplatně nám zajišťují svozu odpadu.

Kaiser servis

Podporuje nás v oblasti organizačního a finančního řízení.

Oldřich Janda Consultancy, s.r.o.

SmartNetwork

Magistrát města Brna nám poskytuje dlouholetou finanční podporu.

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj dlouhodobě finančně podporuje naši organizaci.

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí významně podporuje činnost všech našich služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad vlády České republiky podpořil mezinárodní aktivity ParaCENTRA Fenix.

Úřad vlády České republiky

Ministerstvo zdravotnictví podporuje projekt Prevence úrazu páteře a míchy na brněnských ZŠ.

Ministerstvo zdravotnictví

Evropský sociální fond podporuje projekt "Výzev se nebojíme".

Evropský sociální fond

Nadace ČEZ je naším velmi významným donátorem.

Nadace ČEZ

Finance na zakoupení zvedáku pro půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Konto bariéry Charty 77

Nadace Jistota Komerční banky podpořila vybavení nového fitcentra.

Nadace Jistota Komerční banky

Nadace Agrofert podpořila projekt "Posilovna pro vozíčkáře"

Nadace Agrofert

MČ Starý Lískovec finančně podpořila činnost našeho centra.

MČ Starý Lískovec

HealthCare Institute

Fond pomoci Siemens podpořil odborné školení 20 zaměstnanců.

Fond pomoci Siemens

Bettina StapletonVelké Británie
Eva Wagnerová
Dalibor Knecht
Tamara Kořistková