O Fenixu

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpíráme vás v náročné životní změně, ukazujeme cestu a bojujeme jako lvi za lepší společenské začlenění a kvalitu života.

Naše poslání

Posláním ParaCENTRA Fenix je pomáhat lidem s poškozením míchy a jejich blízkým vyrovnat se s nově vzniklou situací a vrátit se zpět do života.

Naše vize

Vnitřní

Jsme unikátní zařízení, které lidem s poškozením míchy nabízí široké spektrum služeb a je jim celoživotním partnerem.

Vnější

Člověk s poškozením míchy se cítí a je vnímán jako rovnocenný člen společnosti.

Naše hodnoty

Profesionalita

Rozumíme tomu, co děláme, ctíme individuální přístup a neustále se zdokonalujeme.

Jedinečnost

Děláme to, co nikdo jiný.

Lidé se u nás cítí dobře

Jsme vlídní, otevření, pozorní. Nasloucháme, komunikujeme a respektujeme.

Fenix po celý život

Snažíme se, aby každý s poškozením míchy vedl plnohodnotný život v rámci svých možností.

Služby poskytujeme osobám starším 15ti let po poškození míchy a jejich blízkým.

 • usnadňujeme přechod z institucionální péče do domácího prostředí,
 • udržujeme a rozvíjíme váš zbytkový potenciál po získaném poškození míchy,
 • podporujeme soběstačnost,
 • pomáháme akceptovat novou životní situaci,
 • udržujeme a rozvíjíme sociální dovednosti,
 • umožňujeme sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace,
 • pomáháme při uplatňování práv a nároků.

4 zlaté zásady

 1. Prosazujeme individuální přístup s ohledem na osobní potřeby a cíle každého z vás.
 2. Respektujeme soukromí a osobní prostor.
 3. Nevynucujeme, ale podporujeme k osobní iniciativě.
 4. Přizpůsobujeme služby potřebám a denním dobám, které jsou nejvíce vyžadovány.

Jedeme, co to dá

V současné době sdružujeme více než 100 vozíčkářů a jejich rodinných příslušníků.  Klientů však máme už přes 700.

Jako nezisková organizace jsme součástí komunitního plánování města Brna a Jihomoravského kraje. Prostředky na vlastní činnost získáváme ze státních zdrojů (dotační programy MZ, MPSV, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Úřad práce a vlády), z dotací, z plateb za služby, z výtěžku činnosti Sociálního podniku Fenix a dále pak od malých nebo individuálních sponzorů a z příspěvků členů ParaCENTRA Fenix. Darů se nebojíme a děkujeme za podporu.

Jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MZ a MPSV.

„Fenix roztáhne křídla“

„Výzev se nebojíme“